DCM skjuter upp börsintroduktionen

DCM skjuter upp börsintroduktionen Efter det att teckningstiden för aktier i DCM, Digital Communication Media AB ("DCM"), avslutades har en situation uppstått angående vissa rättigheter i ett av DCMs dotterbolag. Styrelsens bedömning är att man behöver tid för att undersöka om rättighetsfrågorna kan påverka värderingen av bolaget. För att skydda de blivande aktieägarna har styrelsen för DCM, efter samråd med Carnegie, beslutat avbryta erbjudandet om teckning och senarelägga noteringen vid OM Stockholmsbörsen. - Det kan verka som ett drastiskt beslut, men vi vill kunna garantera aktieägare, kunder, rättighetsinnehavare och samarbetspartners att vi är världsledande i kvalité och säkerhet. - Vi vill avsluta detta ärende för att kunna redovisa alla eventuella konsekvenser innan vi noterar bolaget på börsen. - säger Hans von Schreeb, styrelseordförande i DCM. Styrelsens mål är att återuppta arbetet med att notera bolaget på OM Stockholmsbörsen när undersökningen är klar. Beställaren av ett mindre antal produktioner som ett dotterbolag till DCM levererat, misstänks sakna utgivningsrättigheter. Så kallade piratutgivningar är ett växande globalt problem, och DCM avslöjar och avböjer misstänkta produktioner ett antal gånger varje år. Flera gånger har DCMs tips lett till framgångsrika ingripanden mot piraterna. - DCMs arbete med att undvika att leverera ordrar till kunder som inte innehar rättigheter har sedan starten för snart tio år sedan varit framgångsrikt. Med hänsyn till den osäkerhet som råder och den utredning som pågår, kommer bolaget att vänta med mer detaljerad information intill dess läget klarnat - avslutar Hans von Schreeb. Erlagd likvid för aktier kommer snarast att återbetalas. Kista den 23 maj 2000 Styrelsen i DCM, Digital Communication Media AB Kontaktperson i detta ärende är styrelsens ordförande Hans von Schreeb, tfn: 0708-74 15 18. DCM är en ledande aktör på den nordiska marknaden för digital informationshantering. Bolaget tillhandahåller för närvarande åtta digitala format för lagring av bland annat musik (cd-da), interaktiva databaser (cd-rom), film (dvd-video) samt inspelningsbara media (cd-r). Utöver de fysiska formaten erbjuder DCM web-baserade produkter och tjänster. DCM är etablerat i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien genom dotterbolag med egen produktion. Under kalenderåret 1999 uppgick koncernens intäkter till 238,2 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28,2 miljoner kronor. DCM har sedan flera år tillhört de mest lönsamma företagen i branschen. Bolagets tillväxt förväntas främst ske inom dvd, cd-r och Internet baserade produkter och tjänster samt genom ökad outsourcing inom viktiga kundsegment. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

DCMs affärsidé DCM erbjuder innehållsägare inom underhållning, mjukvara och industri ett brett sortiment digitala media till en optimerad totalkostnad för kunden. Detta sker genom att vara lokala, säkra och flexibla.

Dokument & länkar