Nyemissionen i DCM övertecknad tio gånger

Nyemissionen i DCM övertecknad tio gånger Priset fastställt till 49 kronor per aktie Intresset för att teckna aktier i DCMs börsintroduktion har varit stort från såväl institutionella investerare som allmänheten. Erbjudandet som omfattade 2.200.000 nyemitterade aktier övertecknades tio gånger. Priset har via ett anbudsförfarande fastställts till 49 kronor per aktie och DCM tillförs därmed cirka 108 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. Det totala antalet aktieägare kommer vid introduktionstillfället att uppgå till cirka 6.000. DCMs största ägare, Baltic Rim Fund, Ltd och Sjätte AP- fonden, företrädda av Euroventures Management AB, kommer efter erbjudandet att inneha cirka 39 procent av kapital och röster. Likvid för tilldelade aktier skall vara D. Carnegie AB tillhanda den 23 maj 2000 och notering beräknas ske från och med den 24 maj 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. D. Carnegie AB är rådgivare till DCM. För mer information kontakta Johan Ahlgren, verkställande direktör och koncernchef, tel: 08-477 20 00, mobil: 070-655 20 21, johan.ahlgren@dcm.se, www.dcm.se DCM är en ledande aktör på den nordiska marknaden för digital informationshantering. Bolaget tillhandahåller för närvarande åtta digitala format för lagring av bland annat musik (cd-da), interaktiva databaser (cd-rom), film (dvd-video) samt inspelningsbara media (cd-r). Utöver de fysiska formaten erbjuder DCM web-baserade produkter och tjänster. DCM är etablerat i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien genom dotterbolag med egen produktion. Under kalenderåret 1999 uppgick koncernens intäkter till 238,2 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28,2 miljoner kronor. DCM har sedan flera år tillhört de mest lönsamma företagen i branschen. Bolagets tillväxt förväntas främst ske inom dvd, cd-r och Internet baserade produkter och tjänster samt genom ökad outsourcing inom viktiga kundsegment. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

DCMs affärsidé DCM erbjuder innehållsägare inom underhållning, mjukvara och industri ett brett sortiment digitala media till en optimerad totalkostnad för kunden. Detta sker genom att vara lokala, säkra och flexibla.

Dokument & länkar