Penser Access: DDM Holding - Positionerade för tillväxt

Report this content

DDM är en specialist på att investera i stockar av förfallna konsumentkrediter i Östeuropa. Man bedriver ingen egen inkasso utan tjänar pengar på att utifrån noggrann analys göra bra investeringar. Externa leverantörer av inkassotjänster används i varje land vilket ger bra flexibilitet och ansvarsfördelning. Tack vare bankernas situation i Europa generellt finns ett stort behov för dem att sälja sina problemlån då dessa binder mycket kapital och är tidskrävande. Dock anser vi att man måste hitta rätt struktur för kapitalanskaffning för att kunna agera snabbt och maximera värdeskapandet. En positiv spiral av fallande finansieringskostnader och en större portfölj är målet. Vi ser att värderingen redan idag är signifikant under mognare bolag med samma verksamhet. Kan DDM infria tillväxtförväntningarna bör både intjäning och värdering öka väsentligt.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-mal-fortsatt-expansion-2018/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera