Penser Access: DDM Holding - Positionerade för tillväxt

DDM är en specialist på att investera i stockar av förfallna konsumentkrediter i Östeuropa. Man bedriver ingen egen inkasso utan tjänar pengar på att utifrån noggrann analys göra bra investeringar. Externa leverantörer av inkassotjänster används i varje land vilket ger bra flexibilitet och ansvarsfördelning. Tack vare bankernas situation i Europa generellt finns ett stort behov för dem att sälja sina problemlån då dessa binder mycket kapital och är tidskrävande. Dock anser vi att man måste hitta rätt struktur för kapitalanskaffning för att kunna agera snabbt och maximera värdeskapandet. En positiv spiral av fallande finansieringskostnader och en större portfölj är målet. Vi ser att värderingen redan idag är signifikant under mognare bolag med samma verksamhet. Kan DDM infria tillväxtförväntningarna bör både intjäning och värdering öka väsentligt.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-mal-fortsatt-expansion-2018/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM) is a specialized multinational investor and manager of non-performing loans and special situations, offering the prospect of attractive returns from the expanding Southern, Central and Eastern Europe market. Since 2007, the DDM Group has built a successful platform in Southern, Central and Eastern Europe, and has acquired 2.3 million receivables with a nominal value of over EUR 4 billion. For sellers (banks and financial institutions), management of portfolios of distressed assets is a sensitive issue as it concerns the relationship with their customers. For these sellers, it is therefore critical that the acquirer handles the underlying individual debtors professionally, ethically and with respect. DDM has longstanding relations with sellers of distressed assets, based on trust and the Company’s status as a credible acquirer. The banking sector in Southern, Central and Eastern Europe is subject to increasingly stricter capital ratio requirements resulting in distressed assets being more expensive for banks to keep on their balance sheets. As a result, banks are increasingly looking to divest portfolios of distressed and other non-core assets. DDM Holding AG, the Parent Company, is a company incorporated and domiciled in Baar, Switzerland and listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Sweden, since August 2014.

Prenumerera