Penser Access: DDM Holding - Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning med 209% från samma period föregående år. Första halvåret 2018 bekräftar den bild vi tidigare har haft, att bolaget nått en ny nivå i skala vilket gör att man kan upprätthålla en högre investeringsvolym och dra nytta av skalfördelar. Vidare gör den ökande storleken att man i framtiden kan fortsätta sänka sina finansieringskostnader. Vi väljer dock att justera ned våra estimat för 2018 då överlämnandet av den senaste signifikanta investeringen på Balkan har dragit ut på tiden. Det har gjort att indrivningen inte kunnat börja fullt ut. Vidare ser vi att en stor del av investeringarna som krävs för att nå 2018 års mål kommer behöva ske under H2’18 vilket gör att vi skjuter på indrivningen av dem till perioden 2019-2020. Sammanfattningsvis tycker vi att DDM lämnar en stark rapport, nyckeltalen och tillväxten visar att man är på rätt väg och att en ny nivå av lönsamhet och intjäning är nådd, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/q2-visar-vagen-framat/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

DDM Holding AG (First North Growth Market: DDM) is a leading acquirer and manager of distressed assets, offering the prospect of attractive returns from the expanding Southern, Central and Eastern Europe market. Since 2007, the DDM Group has built a successful platform in Southern, Central and Eastern Europe, and has acquired 2.3 million receivables with a nominal value of over EUR 4 billion. For sellers (banks and financial institutions), management of portfolios of distressed assets is a sensitive issue as it concerns the relationship with their customers. For these sellers, it is therefore critical that the acquirer handles the underlying individual debtors professionally, ethically and with respect. DDM has longstanding relations with sellers of distressed assets, based on trust and the Company’s status as a credible acquirer. The banking sector in Southern, Central and Eastern Europe is subject to increasingly stricter capital ratio requirements resulting in distressed assets being more expensive for banks to keep on their balance sheets. As a result, banks are increasingly looking to divest portfolios of distressed and other non-core assets. DDM Holding AG, the Parent Company, is a company incorporated and domiciled in Baar, Switzerland and listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Sweden, since August 2014.

Prenumerera