DebiTechs styrelse rekommenderar aktieägare att avvisa Paynovas erbjudande om samgående

Styrelsen för det svenska företaget DebiTech rekommenderar aktieägare att avvisa det nyligen offentliggjorda erbjudandet om samgående och ser inga synergier med ett samgående. DebiTech är ledande leverantör i Norden avseende kompletta lösningar för elektroniska betalningar via Internet.

Paynova har under december månad varit i kontakt med ett antal aktieägare i DebiTech. Aktieägare som representerar en klar majoritet av ägandet däribland SEB, Livförsäkrings AB Skandia, Kaupthing Bank, Timevision AB, Erik Åfors genom bolag samt Svea Ekonomi AB avvisar Paynovas erbjudande. – Pressmeddelandet från Paynova om erbjudandet är förvånande. Vi har tidigare kommunicerat till Paynova att vi inte är intresserade av ett samgående. DebiTech har redan en kundorienterad och lönsam verksamhet, tydlig tillväxtstrategi och ett stort och växande kundunderlag. Vi ser i dagsläget därför inga synergivinster med att gå samman med Paynova, säger, Ulf Peterson styrelseordförande i DebiTech. – Vi i styrelsen, som representerar en klar majoritet av ägandet, rekommenderar övriga aktieägare att inte anta Paynovas erbjudande. Vi konstaterar samtidigt att handeln i DebiTechs aktier som sker via Alternativa Aktiemarknaden äger rum utan bolagets stöd, avslutar Ulf Peterson.

Dokument & länkar