Beslut om nyemission, ändring av bolagsordning samt optionsprogram

Beslut om nyemission, ändring av bolagsordning samt optionsprogram Vid extra bolagsstämma den 3 januari 2001 i Decim AB fattades beslut, i enlighet med tidigare publicerade förslag, (i) om nedsättning av aktiekapitalet från 1 kr till 0,50 kr, (ii) att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att för varje gammal aktie teckna fyra nya aktier till teckningskursens 0,75 kr per aktie, (iii) om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier (iv) samt om ändring av bolagsordningen som en följd av de övriga vid stämman fattade besluten. Skellefteå den 4 januari 2001 Decim AB Jan Würtz Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Telefon 0910-546 00 Verkställande direktör Mobil 070-592 56 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Dokument & länkar