Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 * Lansering av Denzir-hättor i mars 2000 breddar produkterbjudandet. * Kommersiell installation av Decim System genomförd hos DP Nova, Malmö. * Decim och Ivoclar Vivadent undertecknar ett samarbetsavtal, avseende forskning och utveckling samt bildar ett samägt marknadsbolag. * Nyemissionen som avslutades den 1 februari 2001 blev fulltecknad. Decim tillförs ca 49,4 mkr efter emissionskostnader. * Rörelseresultatet uppgick under perioden till -38 013 tkr (-45 927). *@ Kassaflödet under perioden förbättrades med 17%. För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 Bo Lindkvist, Styrelseordförande i Decim Mobil 0739-42 36 64 www.decim.com Decim i korthet Decims affärsidé är att erbjuda tandtekniska laboratorier automatiserad produktion för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik. Decim System är avsett att effektivisera tandvårdens arbetsmetoder. Denzir är det första tandrestaurationsmaterialet som är både hälsovänligt och hållbart. Denzir är CE-, NIOM och FDA-certifierat och kan därmed marknadsföras i Europa och USA. Produkterna representerar en ny generation teknik och material som löser stora problem inom den traditionella tandvården. Decim har som mål att vara etablerat som en av de tre ledande leverantörerna av cad/cam-baserade system för tillverkning av tandrestaurationer. Decim System utvecklas till att vara ett cad/cam-system som tillverkar ett flertal dentalprodukter i olika material. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01010/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01010/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Dokument & länkar