Extra bolagsstämma i Decim AB

Extra bolagsstämma i Decim gav styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission Vid extra bolagsstämma i Decim AB idag beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag: att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B och emission av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med teckningsoptioner. att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, - i samband med omförhandling av villkoren för de lån som lämnats av Industrifonden - ändra villkoren för de teckningsoptioner som innehas av Industrifonden. Besluten syftar till att lösa det kortsiktiga finansieringsbehovet för Decim. För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör, telefon: 0910-546 00 eller mobil: 070-592 56 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Dokument & länkar