Halmstad Dentaltekniska tecknar avtal om leverans av Decim System

Halmstad Dentaltekniska tecknar avtal om leverans av Decim System Decim och Halmstad Dentaltekniska har slutit avtal avseende leverans av Decim System för installation under kvartal 3, 2001. Avtalet innebär att Decim idag har en orderstock på två system. Därutöver har Decim sedan tidigare undertecknat Letter of Intent med ytterligare två dentallaboratorium, Umeå Dentallaboratorium och O'Brien Dental Lab Inc, USA samt installerat ett system hos DP Nova i Malmö. Halmstad Dentaltekniska är ett ledande tandtekniskt laboratorium med ca 20 anställda och med försäljning i Sverige och Finland. - Vi var ett av de första laboratorierna som inledde ett nära samarbete med Decim och har därför haft tillfälle att följa bolagets utveckling av Decim System. Det påbörjade samarbetet med Ivoclar tror vi innebär goda förutsättningar för en lyckad lansering och vidareutveckling av Decim System. Med vår investering i Decim System får vi ökad kapacitet i produktion , säger Mats Lindblom, VD och delägare i Halmstad Dentaltekniska. -Ordern innebär att vi följer vår prognos för innevarande år. Intresset för våra produkter är mycket stort vilket vi till stora delar tillskriver det nätverk som Ivoclar upparbetat under många år och som vi nu har tillgång till, avslutar Jan Würtz VD i Decim AB. Skellefteå den 26 januari 2001 Decim AB Jan Würtz Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 Peter Lindquist, Marknadsdirektör Mobil 070-559 35 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Dokument & länkar