Nyemission

Report this content

Decim AB tillförs 12 MSEK genom nyemission. Notering av bolagets aktier på Nya Marknaden kommer att upphöra per den 18 december 2002. · Nyemission och tilldelning av aktier I en nyemission riktad till ett begränsat antal strategiska investerare har sammanlagt 16 000 000 aktier av serie B tecknats. Teckningskursen uppgår till en krona per aktie. Stiftelsen Industrifonden har en lånefordran gentemot bolaget uppgående till 6 000 000 kronor. Som betalning för 4 000 000 tecknade aktier har Industrifonden förklarat sig beredd att kvitta 4 000 000 kronor av denna fordran. Styrelsen har fattat beslut att lämna medgivande till sådan kvittning. Detta innebär att tillskottet av likvida medel från nyemissionen blir 12 MSEK. Styrelsen har beslutat om följande tilldelning av aktier: Ivoclar Vivadent AG via sitt svenska dotterbolag 6 250 000 aktier, Scope Properties Limited 3 660 000 aktier, Stiftelsen Industrifonden 5 000 000 aktier, Kjell Stenberg 1 000 000 aktier samt Förenade Liv Ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag 90 000 aktier. Ivoclar Vivadent blir därmed ägare till 28,8% av Decims aktier (28,2% av rösterna), Stiftelsen Industrifonden 20,0% (19,7%), Scope Properties Limited 14,7% (14,4%), Kjell Stenberg 4,0% (3,9%) samt Förenade Liv Ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag 1,0% av Decims aktier (1,0%). · Teckningsoptioner Styrelsen har vidare fattat beslut om tilldelning av 2 666 665 teckningsoptioner till dotterbolaget Decim Center AB, med skyldighet för bolaget att vederlagsfritt överföra teckningsoptionerna till de som tecknat aktier i ovanstående nyemission. Varje sextal nytecknade aktier skall därvid berättiga till erhållande av en teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden fram till och med den 30 november 2004 teckna en aktie av serie B i Decim AB till kursen två kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 333 332,50 kronor. · Beslut att notering av aktier i bolaget på Nya Marknaden upphör Styrelsen konstaterar dels att Decim inte uppfyller Stockholmsbörsens krav på ett marknadsvärde på minst 50 miljoner kr, dels att dagens låga värdering av aktien utgör ett stort hinder för fortsatt finansiering. Samtidigt noteras att omsättningen i aktien är låg. Styrelsen har därför beslutat att notering av bolagets aktier på Nya Marknaden ska upphöra med sista handelsdag den 18 december 2002. Avnotering har medgivits av bolagets marknadssponsor. Skellefteå den 15 november 2002 Decim AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör, telefon: 0910-546 00 eller mobil: 070-592 56 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00930/wkr0002.pdf

Dokument & länkar