Dedicare har fått tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för vårdbemanning med Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg har givit Dedicare tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för vårdbemanningstjänster. Avtalet sträcker sig från 1 september 2011 till 31 augusti 2011 med ett plus ett års förlängning. Avtalet omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor till Landstinget Gävleborg.

Dedicare har redan idag ett ramavtal med Landstinget Gävleborg men det nya tilldelningsbeslutet medför en utökning jämfört tidigare avtal.

Under 2010 hyrde landstinget in läkare och sjuksköterskor för cirka 200 MSEK. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäktspotentialen för bolaget till ungefär 10 MSEK årligen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2011 kl 12.10 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida

www.dedicare.se

.

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Kungsholms Strand 147

112 48 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 651 45

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar