Dedicares Årsredovisning 2017 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

Report this content

Dedicares årsredovisning 2017 finns nu att läsa på hemsidan.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 10.00 (CEST). 

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, CFO, tel 073-944 53 23

 Dedicare i korthet

 Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Prenumerera

Dokument & länkar