• news.cision.com/
  • DEFA/
  • Elektriska bilvärmesystem minskar hälsofarliga avgaser: Defa förespråkar nytt bidrag när bilägaren minskar miljöpåverkan med eldriven bilvärme

Elektriska bilvärmesystem minskar hälsofarliga avgaser: Defa förespråkar nytt bidrag när bilägaren minskar miljöpåverkan med eldriven bilvärme

Report this content

Motorvärmare minskar radikalt hälsofarliga avgasutsläpp vid kallstarter. Men en ny uppmärksammad studie från Naturskyddsföreningen visar att bensin- och dieseldrivna värmare orsakar stora, okontrollerade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid, och utan att lyda under några utsläppskrav. Kritiken gäller inte Defas elektriska bilvärmesystem, där uppvärmningen sker helt utan skadliga utsläpp.

Naturskyddsföreningens studie från 21/1 2021, ”Bränsledrivna bilvärmare – det okända avgasröret”, pekar på att motorvärmare i bilar har gynnsamma effekter på miljön under den kalla årstiden. Men rapporten riktar nu kritik mot att bränsledrivna motorvärmare orsakar betydande och okontrollerade utsläpp av avgaser och partiklar och inte omfattas av några regler och avgaskrav. 

– Att bilvärmare som drivs av diesel eller bensin helt okontrollerat tillåts släppa ut avgaser och partiklar flyger helt under radarn. Om utsläppen skedde från det vanliga avgasröret skulle EU:s miljöbilsklassning såväl som det svenska systemet för Bonus-Malus behöva ritas om. Vi ser fördelar med bilvärmare, men det framstår som märkligt att utsläpp från just bilvärmare inte omfattas av några utsläppskrav, kommenterade Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

De elektriska bilvärmesystem som produceras och säljs av Defa omfattas inte av kritiken. Tvärtom visar studier som det oberoende finska forskningsinstitutet VTT gjorde redan 2017, att elektriska bilvärmesystem reducerar de skadliga utsläppen av koldioxid, koloxid, kväveoxid, samt partiklar med upp till 71 % under de första 20 minuterna jämfört med en kallstart.

Martin Jonsson, vd för Defa Sverige och chef för affärsområdet Auto & Industry i Defa Group, förespråkar en miljöfrämjande lagändring.

– De som redan äger eller köper en ny bensin- eller dieselbil idag, kan minska sin miljöbelastning genom att installera ett elektriskt bilvärmesystem i sin bil. Förutom att minska hälsofarliga kallstartsutsläpp rejält, ökar det även hållbarheten på motor och batteri vilket också måste räknas med i miljödebatten, säger Martin Jonsson, vd för Defa Sverige och chef för affärsområdet Auto & Industry i Defa Group, och ger ett konstruktivt förslag till lagändring:

– Liksom att fabriksmonterade eller eftermonterade tillbehör som genererar höga skadliga utsläpp borde räknas med i bilens totala utsläpp, borde fabriksmonterade och eftermonterade tillbehör som bidrar till lägre utsläpp kunna ge möjlighet för avdrag och bidra till att sätta en miljöstämpel på bilen. Elektrisk bilvärme är ett sätt som bilägaren själv kan påverka och direkt minska sitt fordons miljöpåverkan. Effekten är god ända upp till +10°C, vilket innebär att bilägare över hela Sverige skulle kunna bidra till en bättre närmiljö.

Förutom att uppvärmningen sker helt utan skadliga utsläpp kan det elektriska bilvärmesystemet även ladda bilens batteri, så snart systemet är anslutet till ett eluttag. Batteriet laddas oavsett om uppvärmningen är igång eller inte och när bilen startas är batteriet fulladdat. Det gör att motorns energi bara går till körning och inte till batteriuppladdning, vilket minskar såväl batteri- och motorslitaget som bränsleförbrukningen och avgasutsläppen från motorn

– Vi ser positivt på att Naturskyddsföreningen lyfter upp vikten av att undvika kallstart och att göra detta via de mest miljöriktiga uppvärmningsalternativen. Det skapar en större medvetenhet och bredare kunskap vilket underlättar för bilköpare och bilägare att göra miljömedvetna val. Detta kommer att gynna en hållbar utveckling i samhället, säger Martin Jonsson.

Kontaktperson:

Martin Jonsson, Vd DEFA Sverige, Executive Vice President of Auto & Industry, Mail: martin.jonsson@defa.com, Tel: +46 10 498 38 61

Om DEFA:

DEFAs mål är att göra människors liv enklare, effektivare och mer miljövänligt. Vi erbjuder energioptimering, IoT samt larm till såväl fastighet som fordon. Våra produkter och tjänster förbättrar hur människor förvärmer, laddar och säkrar sina fordon, lyser upp sina byggnader och vägar samt mycket mer. Genom kontinuerlig förbättring och innovationskraft fortsätter DEFA att utveckla marknadens mest högkvalitativa produkter för det uppkopplade hemmet och bilen. DEFA är ett norskt bolag, grundat 1946. Med över 400 anställda på tre kontinenter distribueras våra produkter och tjänster i 30 länder, spritt över hela världen.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Motorvärmare minskar radikalt hälsofarliga avgasutsläpp vid kallstarter. Men en ny uppmärksammad studie från Naturskyddsföreningen visar att bensin- och dieseldrivna värmare orsakar stora, okontrollerade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid, och utan att lyda under några utsläppskrav. Kritiken gäller inte Defas elektriska bilvärmesystem, där uppvärmningen sker helt utan skadliga utsläpp. Defas förespråkar nytt miljöbidrag för elektrisk drivna bilvärmare.
Twittra det här

Citat

De som redan äger eller köper en ny bensin- eller dieselbil idag, kan minska sin miljöbelastning genom att installera ett elektriskt bilvärmesystem i sin bil. Förutom att minska hälsofarliga kallstartsutsläpp rejält, ökar det även hållbarheten på motor och batteri vilket också måste räknas med i miljödebatten
Martin Jonsson, vd för Defa Sverige
Att bilvärmare som drivs av diesel eller bensin helt okontrollerat tillåts släppa ut avgaser och partiklar flyger helt under radarn. Om utsläppen skedde från det vanliga avgasröret skulle EU:s miljöbilsklassning såväl som det svenska systemet för Bonus-Malus behöva ritas om.
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen