Delmi släpper ny rapport: Invandring i medierna - hur rapporterade svenska tidningar 2010 - 2015?

Under våren 2017 har mediernas rapportering om migration, i synnerhet invandringen till Sverige, debatterats flitigt. Det har hävdats att svenska nyhetsmedier ger en överdrivet positiv bild av invandringen, men också motsatsen. Aktuella empiriska studier av den svenska nyhetsrapporteringen om invandring har emellertid saknats. Idag släpper Delmi därför en studie som undersöker hur svenska tidningar skriver om invandring. I vilken omfattning bevakar nyhetsmedier invandringen till Sverige och hur framställs den? Rapporten Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? är författad av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund.

Rapporten Invandring i medierna – hur rapporterade svenska tidningar 2010-2015? är bifogad och kan laddas ner på Delmis hemsida (www.delmi.se). Rapporten presenteras i dag vid ett seminarium i Rosenbad. Vid seminariet medverkar b.la. Jesper Strömbäck, rapportförfattare och professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, Ester Pollack, docent i journalistik och fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, Lars Truedson, journalist och föreståndare för Institutet för Mediestudier och Sakine Madon, statsvetare och politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

För frågor om rapporten, kontakta:
Sara Thalberg, Delmi:
E-post: sara.thalberg@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 29 25

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.