Idrott och hälsa bland flickor – en ny Delmi-rapport om uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige

Report this content

Flickor deltar i lägre utsträckning i den organiserade idrotten och flickor med utomeuropeiskt födda föräldrar har en än högre frånvaro. Vilka hinder och utmaningar påverkar deltagande? Och vad är föräldrarnas uppfattningar om hälsa och flickornas närvaro i den organiserade idrotten? Idag lanseras Delmis nya studie om unga flickors idrottande.

Idrott och fysisk aktivitet har väldokumenterat positiva effekter på hälsa och välmående och man har i Sverige länge organiserat sig i idrottsföreningar. Idrottsrörelsen är en väletablerad institution i det svenska samhället som därmed kan ha stor betydelse för barn och ungas fritid och hälsa. Utöver barnens fysiska motion engageras många föräldrar och andra vuxna (som exempelvis tränare och ledare) i idrottsföreningarna, vilka förväntas kunna utgöra en viktig arena för integration och jämställdhet. Vi vet dock att flickor, och speciellt flickor med utomeuropeiskt födda föräldrar, deltar i lägre utsträckning än andra grupper. Mot bakgrund av idrottsrörelsens starka ställning, dess roll i främjandet av fysisk aktivitet och potential att medverka till integration, är underrepresentationen av flickor med utomeuropeiskt födda föräldrar en utmaning.

I denna Delmi-rapport intervjuas föräldrar födda i Syrien, Somalia, Eritrea och Sverige med syftet att kasta ljus över flickors lägre deltagande. Detta görs genom att undersöka hur föräldrar med utomeuropeisk respektive svensk bakgrund, ser på idrottsrörelsen och sina döttrars idrottande. Rapporten visar genom föräldrars uppfattningar och erfarenheter att det finns flera samspelande faktorer som kan förklara flickors lägre deltagande. Även om föräldrarna, oavsett bakgrund, delade många gemensamma uppfattningar och åsikter fanns det delar av särskild betydelse för flickor med utomeuropeiskt födda föräldrar. Praktiska hinder, så som möjlighet för föräldrarna att kunna möta kraven på föräldraengagemang, svårigheter att lösa logistiska frågor samt ekonomiska faktorer påverkar möjligheten för barn att delta. Rapporten identifierar även föräldrars uppfattningar om exempelvis den upplevda tryggheten i närområdet eller synen på flickors idrottande som ytterligare påverkansfaktorer.

Rapporten är skriven av Anders Kassman, docent i sociologi, och Åsa Kneck, medicine doktor med inriktning mot vårdvetenskap, båda verksamma vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Rapporten lanseras genom podd-avsnittet, Hälsa, kön och flickors deltagande i idrottsrörelsen, som finns att lyssna på där poddar finns.

Rapporten samt tillhörande Policy Brief finns nu att läsa och ladda ner på Delmis hemsida

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media