Ny Delmi-rapport kartlägger eritreaners väg till Sverige

 

Under de senaste 25 åren har migrationen till Sverige från Afrikas horn, framförallt från Somalia, Etiopien och Eritrea, ökat. En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) beskriver hur eritreaner som flyr mobiliserar ekonomiska och sociala resurser för att klara den riskfyllda resan norrut.

 

Vilken roll spelar sociala relationer och informationsspridning längs med eritreaners riskfyllda flyktväg till Sverige? Denna fråga ställs i en etnografisk studie som undersöker både människosmuggling och relationer till släkt och vänner som redan har utvandrat. Studien skildrar en riskfylld rutt genom Saharaöknen, över Medelhavet och norrut genom Europa. Resans utgång är osäker eftersom den sker genom länder som genomgår politiska och ekonomiska kriser. Vittnesmål beskriver en väg där kidnappningar och krav på lösensummor, sexuella övergrepp och arbetskraftsexploatering är vanliga inslag.

Delmi-rapporten Från Afikas horn till Sverige: Smuggling, informella nätverk och diasporans engagemang är skriven av fil. dr. Tekalign Ayalew Mengiste och professor Erik Olsson. Rapporten är en bearbetning av Tekalign Ayalew Mengistes prisbelönta doktorsavhandling Struggle for Mobility: Risk, hope and community of knowledge in Eritrean and Ethiopian migration pathways towards Sweden.

Rapporten presenteras vid ett seminarium, onsdag 15 maj, på Medelhavsmuseet i Stockholm. En panel bestående av rapportens författare Tekalign Ayalew Mengiste, Liisa Laakso (professor och seniorforskare, Nordiska Afrikainstitutet), Hugo W. Rickberg (Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Migrationsverket), George Joseph (Migration, asyl och människohandelsfrågor, Caritas Sverige) och Gustav Lindskog (Enheten för humanitärt bistånd, Sida), diskuterar studien under ledning av moderator Axel Kronholm (journalist och redaktör, OmVärlden). 

 

Rapporten samt tillhörande Policy Brief finns tillgängliga på: www.delmi.se

 

För frågor om rapporten eller seminariet, kontakta:

Constanza Vera-Larrucea, utredningssekreterare på Delmi:

E-post: constanza.vera-larrucea@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 86 47

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera

Media

Media