Ny Delmi-rapport visar på höga kostnader för thailändska bärplockare i Sverige

 

Trots relativt höga kostnader och tuffa arbetsvillkor så fortsätter thailändska arbetskraftsmigranter att komma till Sverige för att under sommarmånaderna plocka vilda bär i svenska skogar. En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) beskriver det system som bärplockarna reser inom, samt analyserar deras kostnader och intäkter i relation till andra så kallade migrationskorridorer mellan olika länder.

Sverige står inför stora arbetskraftsbehov, och många människor från olika delar av världen söker sig till Sverige för att arbeta. Ett exempel på detta är säsongsarbetande migranter från Thailand som återkommer år efter år för att plocka vilda bär i svenska skogar. Samtidigt fungerar inte regelverken friktionsfritt vare sig för arbetstagare eller arbetsgivare.

Delmi-rapporten Thai berry pickers in Sweden – A migration corridor to a low-wage sector undersöker det system som möjliggör för de thailändska bärplockarnas arbetskraftsmigration till Sverige. Rapporten är skriven av docent Charlotta Hedberg (Umeå universitet), fil. dr. Linn Axelsson (Stockholms universitet) och Manolo Abella (ordförande för the Technical Working Group on Labour Migration of KNOMAD, World Bank).

Under sommarmånaderna i Sverige kan thailändska bärplockare tjäna mångdubbelt mer än den normala månadsinkomsten hemma i Thailand. Samtidigt pekar studien bland annat på bristande transparens kring ersättningssystemet, vilket leder till att höga kostnader och risker läggs på bärplockarna själva. Den kollektivavtalsenliga grundlönen uppnås nämligen inte alltid. Rapporten pekar på behovet av ökat bilateralt samarbete mellan svenska och thailändska myndigheter.

Rapporten presenteras vid ett seminarium den 4 juni på Medeltidsmuseet i Stockholm. En panel bestående av två av rapportens medförfattare, Charlotta Hedberg och Linn Axelsson, samt Karin Krifors (forskare, Linköpings universitet), Patrik Karlsson (Svenskt Näringsliv) och Henrik Bäckström (tidigare vd för Bemanningsföretagen, professor vid Åbo Akademi), diskuterar studien. Seminariet leds av journalist Mats Wingborg.

 

För frågor om rapporten eller seminariet, kontakta:

André Asplund, Delmi:

E-post: andre.asplund@regeringskansliet.se

Telefon: 08-405 26 31

 

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera

Media

Media