Save the date: 7 februari - konferens på Rosenbad Ansvarsfördelning av människor på flykt

Delegationen för Migrationsstudier 

Save the date: 7 februari 2018 - "Ansvarsfördelning av människor på flykt − globalt och regionalt”

Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) bjuder in till en halvdagskonferens om global ansvarsfördelning av människor på flykt, där tre nya rapporter presenteras av bland annat prof. Susan Martin och prof. Alexander Betts.

Migrationsminister Helene Fritzon inleder konferensen och tidigare integrationsminister Erik Ullenhag är en av kommentatorerna. Konferensen tar upp ämnen som framtagningen av FN:s Global Compact on Refugees, men också framtiden för CEAS och fördelningen av asylansvaret inom EU.

Konferensen äger rum onsdagen den 7 februari 2018 kl. 8.30–12.30 på Rosenbads Konferenscenter i Stockholm.

Mer information och inbjudan kommer inom kort. OBS Detta seminarium hålls på engelska.

Kontakt:
Constanza Vera Larrucea
076-1426342
constanza.vera-larrucea@regeringskansliet.se

 

The Migration Studies Delegation

Save the date: 7th February 2018 - "Responsibility Sharing for Refugees and IDPs – globally and regionally”

The Migration Studies Delegation (Delmi) invites you to a half-day conference on Global Responsibility Sharing for Refugees and IDPs, where three new Delmi Studies will be presented by prof. Susan Martin and prof. Alexander Betts among others .

Minister for Migration and Deputy Minister for Justice, Helene Fritzon, will be plenary speaker and former Minister of Integration, Erik Ullenhag, will amonst others participate as commentator. The conference will take on issues like the UN Global Compact on Refugees, but also the future of the CEAS and the allocation system and mechanisms inside the EU. 

The conference will take place on Wednesday the 7th of February 2018 at 8.30–12.30, at Rosenbads Conference Center in Stockholm.

More information and an invitation will follow soon. OBS This seminar will be held in English.

Contact:
Constanza Vera Larrucea
+46 (0)76-1426342
constanza.vera-larrucea@regeringskansliet.se

 

 

The Migration Studies Delegation is an independent committee that initiates studies and supplies research results as a basis for future migration policy decisions and to contribute to public debate.

Om oss

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Prenumerera