Fredrik Reinfeldts rapport om ett längre arbetsliv

Report this content

Samhället står inför flera genomgripande förändringar som gör att tidigare sanningar måste utmanas. Det skriver Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister, i en underlagsrapport till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10).

Rapporten Att arbeta till 75 – en bra början tar avstamp i faktumet att vi lever allt längre och att vi lever fler av dessa år som friska. Även befolkningsstrukturen ändras. Vi får en kraftig ökning av människor över 65 år, men framförallt över 85 år. Samtidigt förändras givna välfärdslöften; varje ny generation får allt lägre pensioner jämfört med sin slutlön. Om inget eller endast lite görs kommer urholkningen av våra pensioner att fortsätta eller till och med att öka.

För att motverka detta behöver vi enligt rapporten ändra vår mentala inställning samt vår syn på vem som är äldre, och vad äldre arbetskraft kan bidra med. Vi behöver också förändra sättet att värdera talang och hur vi rekryterar. Vår värdering av seniorers förmåga och kraft behöver uppdateras till den verklighet som vi ställs inför i dag, men framförallt är på väg mot i morgon. På så sätt kan både den enskildes och samhällets ekonomi förbättras väsentligt.

Detta är den andra i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under de närmaste ett och ett halvt åren. Rapporten finns att ladda ner på delegationens hemsida. Där finns även information om delegationens uppdrag och arbete.


Kontakt

Anna Hedborg, ordförande
070-878 69 00

Maria Söderberg, sekretariatet
072-545 16 02
maria.soderberg@regeringskansliet.se

https://seniorarbetskraft.se/