Kan seniorer arbeta längre?

Report this content

Fler arbetar högre upp i åldrarna i dag, men potentialen är betydligt större. Det visar en underlagsrapport till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) som skrivits av nationalekonomerna Lisa Laun och Mårten Palme.

– Att inte ta tillvara den potential som finns hos seniorer är ett ohållbart slöseri med samhällets resurser, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Rapporten Kan seniorer arbeta längre? visar att det har skett betydande förändringar i de äldre männens arbetsutbud under de senaste 50 åren, först med en kraftig minskning fram till slutet av 1990-talet och sedan en kraftig ökning därefter. För äldre kvinnor har arbetsutbudet ökat under i princip hela perioden.

Analysen visar att den stora skillnaden i arbetskraftsdeltagande och sysselsättning mellan åldersgrupperna 60–64 och 65–69 inte beror på skillnader i befolkningsförändringar vad gäller hälsa, arbetsmiljö och utbildning mellan de båda åldersgrupperna. I stället är det regler och normer på arbetsmarknaden som bidrar till att så få män och kvinnor äldre än 65 år arbetar. Vill man åstadkomma en fortsatt ökning i arbetskraftsdeltagandet finns det en betydande potential i gruppen 65–69 år, enligt rapportförfattarna.

Detta är den första i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under de närmaste ett och ett halvt åren. Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats.

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en Delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.


Kontakt

Anna Hedborg, ordförande
070-878 69 00

Anna Fransson, sekretariatet
072-215 45 37
anna.fransson@regeringskansliet.se

https://seniorarbetskraft.se/