Tidiga ålderspensionärer – vilka är de?

Allt fler tar ut allmän pension tidigt, trots att medellivslängden ökar och vi i genomsnitt lever fler år med god hälsa. Det visar en underlagsrapport till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) som skrivits av analytiker Mattias Ossowicki.

– Att allt fler tar ut allmän pension och lämnar arbetslivet tidigt är oroande och samtidigt en ohållbar utveckling. Särskilt med tanke på behovet av arbetskraft inom framförallt välfärdsområdet, och det faktum att allt fler är friska högre upp i åldrarna, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Rapporten Tidiga ålderspensionärer – vilka är de? visar även att de tidiga ålderspensionärerna är en diversifierad grupp. Personer som tar ut tidig pension och fortsätter arbeta är ofta medelinkomsttagare, medan personer som tar ut tidig pension och har slutat arbeta i högre grad är låginkomsttagare. Många har lämnat arbetsmarknaden flera år innan de börjar ta ut den allmänna pensionen.

Analysen visar också att det inte alltid lönar sig för låginkomsttagare med rätt till bostadstillägg att gå i pension senare. Deras totala livstidspension kan bli lägre om de går i pension vid 65 år istället för om de går i pension vid 61 år.

– Även om pensionsbeslutet inte alltid bara handlar om ekonomi så är det viktigt att personer känner till hur ett tidigt uttag påverkar den ekonomiska situationen både på kort och lite längre sikt, säger rapportförfattaren Mattias Ossowicki.

Detta är den tredje rapporten i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under det närmaste året. Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats. Där finns även information om delegationens uppdrag och arbete.

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en Delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.


Kontakt:

Mattias Ossowicki, analytiker vid Socialdepartementet
Mobil: 070-382 99 35
Mattias.ossowicki@regeringskansliet.se

Maria Söderberg, sekretariatet
Mobil: 072-545 16 02
Maria.Soderberg@regeringskansliet.se

Prenumerera