Modell för samverkan


Illustrationen nedan visar schematiskt den sammanhållna process för individen som överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanlända ska omfatta. Processen kan delas in i tre steg, eller tre ”moduler”, med olika syfte och bestående av olika insatser. Observera att modulerna har olika längd.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Delegationen för unga till arbete (A2014:06) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Information om lokala överenskommelser publiceras löpande på www.dua.se