Anders Kessling ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation. Anders Kessling har tidigare arbetat framför allt med frågor som rör arbetsmarknadspolitik, migration och integration.

- Segregation är en av vår tids största utmaningar, men utvecklingen går att påverka! Jag vill som direktör lägga stor vikt på lösningar, insatser och verktyg för att komma åt segregationen, säger Anders Kessling.

Anders Kessling har tidigare varit departementsråd på justitiedepartementet, utrikesdepartementet respektive arbetsmarknadsdepartementet. Under förra regeringens mandatperiod var han statssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, med ansvar för etableringsfrågor. Han har också en bred erfarenhet från både universitet och myndighet.

Anders Kessling har sedan februari varit tillförordnad direktör för Delegationen mot segregation.

- Delegationen mot segregation har många kompetenta och kunniga medarbetare som är engagerade i arbetet med att minska och motverka segregation. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan öka kunskapen i samhället kring segregation och genomföra arbete som faktiskt kan leda till förändring, säger han.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot socioekonomisk segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att motverka strukturella orsaker till segregation och att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. www.delmos.se

Om oss

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Delegationen mot segregation bildades den 1 januari 2018.http://www.delmos.se

Prenumerera

Media

Media