Delegationen mot segregation till Borlänge

Report this content

Delegationen mot segregation besöker den 28 november Borlänge för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Borlänge är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöket är att tillsammans med Borlänges kommun föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Borlänge.

Delegationen mot segregation kommer under dagen att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

-Jag välkomnar att regeringen skapat en myndighet som ska jobba med att motarbeta segregation, dels för att kommunerna får möjlighet att utveckla sitt arbetssätt långsiktigt, dels att det tillför idéer och resurser. Jag ser fram emot konstruktiva samtal för Borlänges bästa under deras besök hos oss, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

Borlänge är den enda kommunen i Dalarna som ingår i satsningen.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Satsning på 32 kommuner

Under 2018 har 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar sökt om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Beslut har fattats om att kommunerna får dela på 425 miljoner kronor per år under åren 2018, 2019 och 2020. Regeringen har aviserat att ytterligare medel kommer att tillföras under åren 2019–2027.

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

Taggar:

Prenumerera