Skåne i topp när aktörer får statsbidrag för arbete mot segregation

Report this content

Delegationen mot segregation (Delmos) har fattat beslut om fördelning av statsbidrag till 58 kommuner och regioner och 32 ideella organisationer för deras arbete mot segregation. Skåne är det län där flest aktörer beviljas bidrag.

– Segregation handlar om att platsen får betydelse för vilka livsvillkor och förutsättningar de som lever där har. Ett arbete mot segregation blir mer effektivt och får en större kraft ju fler som arbetar mot samma mål. Därför har vi i år prioriterat ansökningar från platser där det finns många aktörer som tillsammans arbetar för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör på Delmos.

Det län där flest aktörer har fått medel är Skåne. Åtta ansökningar från flera olika civilsamhällesorganisationer och sju ansökningar från kommuner har beviljats bidrag.

– I Skåne märker vi en stor kunskap om vilken förändring som krävs för att minska och motverka segregation. Många ideella organisationer i flera städer i Skåne har tillsammans med kommunerna gått samman för att göra ett långsiktigt arbete ihop, säger Anders Kessling.

Nytt för i år är att Delmos kan ge medel för fleråriga arbeten. Delmos har beviljat fyra ideella organisationer flerårigt bidrag och två av dessa finns i Skåne. Det handlar om Hela ideella i Landskrona, som i tätt samarbete med Landskrona stad ska arbeta med bland annat frågor om bostadsförsörjning och demokrati. Hela Ideella samlar ett 40-tal föreningar under samma tak. Även samverkansplattformen ”Hållbart Helsingborg” samlar flera ideella organisationer och Helsingborgs stad för att ta ett helhetsgrepp kring segregationsfrågorna bland annat genom brottsförebyggande arbete, utbildning och bostad.

I Malmö har flera ideella organisationer gått samman för att söka för gemensamma aktiviteter. De har också samarbete med Malmö stad. Syftet är att arbeta med samma mål i stället för med enskilda insatser.

Totalt fick Delmos in 232 ansökningar om statsbidrag. Delmos har beviljat statsbidrag till 90 aktörer.                       

– Vi har fått in många bra ansökningar och det är glädjande att så många vill arbeta mot segregation. Segregationen är ingen naturlag, den går att bryta. Statsbidraget är ett av de verktyg som myndigheten har, och det ska användas strategiskt för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se​

Telefon: 072-144 77 10

Fakta statsbidrag i Skåne

Följande aktörer fick bidrag i Skåne:

Kommuner: Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Landskrona stad, Malmö stad, Perstorps kommun, Trelleborgs kommun och Åstorps kommun.             

Ideella organisationer: Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Kristianstad), HELA Ideella (Landskrona), KC Kompetenscenter (Malmö), Malmö mot Diskriminering (Malmö), Yalla Trappan (Malmö), Rosengård Folkets hus (Malmö), Sensus Studieförbund region Skåne-Blekinge (Helsingborg) och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne (Östra Göinge, Örkelljunga, Hörby, Perstorp, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Eslöv och Kristianstad).

Läs mer och ladda ned hela listan här.

Fakta Delmos statsbidrag
Delmos har under 2021 möjlighet att fördela 250 miljoner kronor till arbetet mot segregation. Det är medel som kommuner och regioner och vissa ideella organisationer kan använda för ett långsiktigt arbete med att minska och motverka segregation. Bland annat handlar det om att skaffa kunskap och kartlägga segregationen lokalt, fördjupa redan existerande kunskap och stärka samverkan mellan aktörer i området. Delmos kan också fördela medel till vissa kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden som regeringen identifierat och avsatt 160 miljoner kronor av pengarna till. I Skåne handlar det om Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp. Syftet med statsbidraget är att ge dessa kommuner en möjlighet att förstärka och utveckla redan befintliga insatser mot segregation, exempelvis tidiga förebyggande insatser till barn och unga, insatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och ökad dialog med medborgarna.

Om Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation har till uppgift att bygga och sprida kunskap, främja samverkan och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att motverka strukturella orsaker till segregation och därmed förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer på www.delmos.se.

Taggar: