Bolagsstämmans beslut för Delete Group Oyj

Report this content

Delete Group Oyj | Börsmeddelande 2.4.2019 kl 15:00 (EEST)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT FÖR DELETE GROUP OYJ

Delete Group Oyj:s ordinarie bolagsstämma 2.4.2019 fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 1.1.2018–31.12.2018 och beviljade ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören.

Beslut om disposition av räkenskapsperiodens vinst och dividendutdelning

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, att man för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018 inte utdelar dividend och att räkenskapsperiodens vinst överförs till bolagets vinst- och förlustkonto.

Val av styrelsemedlemmar

Till styrelsemedlemmar återvaldes Åsa Söderström Winberg, Holger Hansen och Ronnie Neva-aho. Till ny styrelsemedlem valdes Christian Schmidt-Jacobsen. Vid sitt möte efter bolagsstämman valde styrelsen Åsa Söderström Winberg till ordförande.

Beslut om styrelse- och utskottsmedlemmarnas arvoden

Bolagsstämman bestämde, att man betalar ett årsarvode på 40.000 euro till styrelsens ordförande och 22.000 euro till styrelsens ordinarie medlemmar. Till Axcel Management A/S:s företrädare betalas inte arvode.

Till revisionsutskottets medlemmar betalas ett årsarvode på 4.000 euro, till nomineringsutkottets medlemmar betalas ett årsarvode på 2.000 euro och till projektutskottets medlemmar betalas ett årsarvode på 4.000 euro. Till Axcel Management A/S:s företrädare betalas inte arvode.

Val av revisor och revisorns arvode

Bolagsstämman bestämde, att CGR-revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab fortsätter som revisor. CGR Teemu Suoniemi fungerar som revisionssammanslutningens utsedda huvudansvariga revisor. Bolagsstämman bestämde, att revisorn betalas arvode enligt faktura.

Delete Group Oyj

MER INFORMATION:

Delete Group Oyj
Ville Mannola, ekonomi- och finansieringschef
Telefon: +358 400 357 767
E-post: ville.mannola@delete.fi 

UTDELNING:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedier

www.deletegroup.fi

KORT OM DELETE GROUP

Delete är en av de ledande leverantörerna av miljötjänster med full service i Finland och Sverige. Koncernen erbjuder kritiska tjänster för verksamheten, som kräver specialkunnande och specialutrustning. Verksamheten indelas i tre verksamhetsområden: Industriell Rengöring, Rivningstjänster ja Återvinningstjänster. Delete grundades 2010 när Toivonen Yhtiöt och Tehoc gick samman och köptes av nordiska riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Delete har sedan 2011 köpt 34 bolag, som verkar inom industriella rengörings- och rivningstjänster.

Deletes huvudkontor finns i Helsingfors och företaget har cirka 1 000 anställda på fler än 34 verksamhetsställen i Finland och Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar