Delete Group Oyj finansiella information år 2019

DELETE GROUP OYJ, Börsmeddelande 21 december 2018, klockan 10:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ FINANSIELLA INFORMATION ÅR 2019

Delete Group Oyj kommer att publicera finansiella information under 2019 enligt följande:

–        Bokslutskommuniké och bokslut för 2018: 21 februari 2019

–        Delårsrapport januari–mars 2019: 15 maj 2019

–        Halvårsrapport januari–juni 2019: 23 augusti 2019

–        Delårsrapport januari–september 2019: 15 november 2019

Delete Groups årsredovisningen för år 2018 publiceras på www.deletegroup.fi under vecka 11.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj

E-post: ville.mannola@delete.fi

Tel: +358 400 357 767

DISTRIBUTION:

Nasdaq Helsinki
Massmedier

www.deletegroup.fi

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.

Om oss

Delete är en ledande fullserviceleverantör av miljötjänster i Norden. Bolaget erbjuder affärskritisk specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, rivning (tillgångar som innehas för försäljning) och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av private equity-investeraren Axcel 2013. Sedan 2011 har Delete gjort 34 förvärv inom affärsområdena Industriell rengöring och Rivning. Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter cirka 900 professionella medarbetare på över 36 platser i Finland och Sverige.Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter cirka 900 professionella medarbetare på 36 platser i Finland och Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar