Delete Group Oyj presenterar ytterligare utsikter för det första halvåret 2019

DELETE GROUP OYJ, BÖRSMEDDELANDE 25.3.2019 KLOCKAN 11:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Delete Group Oyj presenterar ytterligare utsikter för det första halvåret 2019

Delete Group Oyj ("Bolaget") har presenterat följande utsikter för år 2019 i sin årsredovisning för räkenskapsåret som slutade 31.12.2018, som publicerades den 21.2.2019:

"UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Efterfrågan på industriella rengöringstjänster förväntas förbli stabil. Efterfrågan på rivningstjänster förväntas ligga på en fortsatt skälig nivå, stödd av den rätt solida renoveringsmarknaden.  Marknadens efterfrågan på återvunnet bränsle förväntas förbättras något under år 2019.

Delete Groups rörelsevinst (EBIT) förväntas förbättras år 2019."

Bolaget bekräftar de prognoser för år 2019 som tidigare publicerats. Därtill presenterar Bolaget följande kompletterande utsikter för det första halvåret 2019:

"Under det första halvåret 2019 förväntas antalet projekt inom rivningstjänster förbli stabilt men efterfrågan på större rivningsprojekt förväntas minska. Vidare kommer de tunga vinteromständigheterna sannolikt att ha en viss negativ inverkan på genomförandet av vissa projekt samt mängden avloppsarbete under början av året 2019. På grund av dessa orsaker förväntas Deletes lönsamhet minska under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret år 2018. "

Mer information:

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767

e-post: ville.mannola@delete.fi

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort 34 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.

Framtidsinriktade utlåtanden

Detta börsmeddelande innehåller utlåtanden som, till den del de inte är historiska fakta, utgör "framtidsinriktade utlåtanden". Framtidsinriktade utlåtanden omfattar utlåtanden angående planer, förväntningar, prognoser, målsättningar, strategier, framtida händelser, framtida inkomster eller resultat, investeringar, finansieringsbehov, planer eller avsikter relaterade till styrkor och svagheter i konkurrenssyfte, planer eller målsättningar relaterade till finansiell position, framtida verksamheter och utveckling, affärsstrategi samt industritrender och tendenser i den politiska och juridiska miljön samt annan information som inte är historisk information. I vissa fall kan framtidsinriktade utlåtanden kännetecknas genom användning av framåtblickande terminologi, däribland termerna "tror", "avser", "kanske", "kommer att" eller "borde" eller deras negativa eller andra variationer på motsvarande terminologi. Till själva sin natur medför framtidsinriktade utlåtanden både allmänna och generella risker, osäkerheter och antaganden, samt risker att förutsägelser, prognoser, planer samt andra utlåtanden angående framtidsutsikter inte uppfylls. På grund av dessa risker, osäkerheter och antaganden varnas investerare för att inte orättmätigt förlita sig på sådana framtidsinriktade utlåtanden. Alla utlåtanden angående framtida utsikter som återfinns i detta börsmeddelande uttrycker endast situationen som den är vid detta börsmeddelandes datum.

Om oss

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Företaget sysselsätter cirka 1000 professionella medarbetare och är lokaliserat på över 30 verksamhetsställen i Finland och Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar