Delete Group Oyj:s årsredovisning, hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport för 2018 publicerad

DELETE GROUP OYJ, BÖRSMEDDELANDE 15 MARS 2019, KLOCKAN 16:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ:S ÅRSREDOVISNING, HÅLLBARHETS- OCH BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR 2018 PUBLICERAD

Delete Group Oyj:s årsredovisning, hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport för 2018 har publicerats idag på finska och på engelska. Rapporterna finns som bilagor till detta meddelande och kan även finnas på adressen www.delete.fi/annual-report-2018.

MER INFORMATION 

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj 

E-post: ville.mannola@delete.fi 

Tel: +358 400 357 767  

www.deletegroup.fi 

KORTFATTAT OM DELETE GROUP 

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort 34 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. 

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige. 

Taggar:

Om oss

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors. Företaget sysselsätter cirka 1000 professionella medarbetare och är lokaliserat på över 30 verksamhetsställen i Finland och Sverige.