Deloitte Touche Tohmatsu redovisar globalt en omsättning på 12,4 miljarder dollar

Deloitte Touche Tohmatsu redovisar globalt en omsättning på 12,4 miljarder dollar Framgångsrik satsning på globalt integrerade tjänster resulterar i 10,7 procents tillväxt. Det globala kunskapsföretaget Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) redovisar en rekordomsättning på 12,4 miljarder dollar för räkenskapsåret som slutade den 31 maj 2001. Det motsvarar en ökning på 10,7 procent jämfört med samma period förra året och innebär en fortsättning på den starka tillväxttrend som företaget haft de senaste åtta åren. Mätt i lokal valuta uppgick den globala tillväxten till 13,8 procent. - Den avmattning som skett i ekonomin och händelserna i USA har naturligtvis påverkat både vår egen och kundernas verksamhet. Vi inom Deloitte Touche Tohmatsu erbjuder våra kunder integrerade helhetslösningar omfattande ett brett spektrum av tjänster och har en viktig funktion att fylla när det gäller att hjälpa kunderna att möta de utmaningar det nya marknadsläget medför. Det är vårt sätt att arbeta som gör att vi hela tiden vinner ny mark och har så nöjda kunder, säger James E. Copeland Jr, Chief Executive Officer för Deloitte Touche Tohmatsu. - Vi har nyligen tillsatt två tunga poster som ytterligare stärker vårt kundengagemang. Anne Taylor har utsetts till ny Managing Partner för Network Economy Services och Deborah Wells till Chief Knowledge Officer. De kommer att ytterligare bistå våra kunder med råd om hur de ska hantera sina affärsrelationer och göra det möjligt för DTT att bättre utnyttja medarbetarnas samlade kompetens. Denna breda kunskapsbas kommer kunderna tillgodo via multidisciplinära team som förstår fördelarna med en mångkulturell affärskunskap. - Försäljningen av tjänster till våra viktigaste internationella marknader har gått väldigt bra. Vi har fått en hel del nya uppdrag av stora ansedda företag, och detta är anmärkningsvärt med tanke på det rådande ekonomiska läget, tilläger James E. Copeland Jr. - Tack vare duktiga och kunniga medarbetare och det faktum att flera av våra konkurrenter beslutat sig för att avyttra delar av sitt intellektuella kapital har vi, två år tidigare än planerat, blivit det näst största kunskapsföretaget i världen, säger James E. Copeland Jr. Deloitte Touche Tohmatsu hade vid räkenskapsårets slut mer än 95 000 medarbetare i 140 länder. Deloitte & Touche är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med 800 anställda på ett femtiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom Assurance, Risk Consulting, Management Solutions, Corporate Finance och Tax & Legal. Våra kunder finns såväl bland stora internationellt branschledande företag som bland de småföretag som är typiska för det svenska näringslivet. Internationellt utgör vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer än 95 000 anställda i 140 länder. För mer information, besök www.deloitte.se. Kontaktperson: Karin Bergqvist, Kommunikationsansvarig Deloitte & Touche Tel: 08-725 38 86, Mobil: 070-246 87 05 E-post: karin.bergqvist@deloitte.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar