Sverige har det bästa tillväxtklimatet i Skandinavien

Report this content

Sverige har det bästa tillväxtklimatet i Skandinavien Sverige har det bästa tillväxtklimatet i Skandinavien, och Stockholm är den storstadsregion som har flest tillväxtföretag. Det visar en färsk studie av företagsklimatet i Sverige, Norge och Danmark. I mars presenterade vi vår årliga undersökning om vilken kommun i Sverige som har det bästa företagsklimatet och var tillväxten sker i landet. Nu presenterar vi en skandinavisk undersökning som bland annat slår fast var det bästa företagsklimatet i Skandinavien finns, och var tillväxtområdena finns i Sverige, Norge och Danmark. Undersökningen presenterar också tillväxtföretagens kännetecken i de olika länderna. Undersökningen visar att Sverige har det bästa tillväxtklimatet i Skandinavien med 7 217 tillväxtföretag, följt av Norge med 4 242 och Danmark med 2 109 tillväxtföretag. Bland storstadsregionerna intar Stockholm en klar första plats med 2 345 tillväxtföretag. Oslo kommer tvåa med 1 549 tätt följd av Öresundsregionen (Malmö och Köpenhamn) med 1 542 företag. Vid en genomgång och ranking av företagsklimatet i Skandinavien är det även här Oslo och Stockholm som har en ledande position. De skandinaviska ländernas förmåga att skapa tillväxtföretag Antal Befolkni Antal Totalt Antal tillväxtföreta ng tillväxtföret antal tillväxtföret g ag/ ag/ 100 000 företag 1 000 företag innevånare Sverige 7 217 8 882 81 248 756 29 792 Norge 4 242 4 523 94 158 451 27 796 Danmark 2 109 5 368 39 109 883 19 354 Totalt 13 568 18 774 - 517 090 - 942 Storstadsregioner med bästa tillväxtklimat Län med bästa företagsklimat 1. Stockholm 1. Oslo (Norge) 2. Oslo (Norge) 2. Stockholm (Sverige) 3. Malmö/Köpenhamn (Sverige/Danmark) 3. Jönköping (Sverige) 4. Göteborg (Sverige) 4. Akershus (Norge) 5. Bergen (Norge) 5. Sör-Tröndelag (Norge) - Det är positivt att se att Sveriges tillväxtklimat klarar sig mycket bra i konkurrens med våra grannländer och kunna konstatera att Stockholm är den stora tillväxtmotorn i Skandinavien. Det är också överraskande att företagsklimatet i Jönköpings län hamnar på tredje plats i hela Skandinavien och där endast Oslo och Stockholm rankas högre, säger Jens Edlund, ansvarig för Growth Company Services vid Deloitte & Touche. De fullständiga resultaten finns i rapporten "Growth in the Scandinavian Countries, August 2002" som kan laddas ner från www.deloitte.se. För mer information, kontakta Jens Edlund, Deloitte & Touche. Deloitte & Touche är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 200 anställda på ett fyrtiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom Assurance & Enterprise Risk Services, Tax, Financial Advisory Services, Management Solutions och Human Capital Advisory Services. Våra kunder finns såväl bland stora internationellt branschledande företag som bland de småföretag som är typiska för det svenska näringslivet. Internationellt utgör vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer än 95 000 anställda i 140 länder. För mer information, besök www.deloitte.se. Kontaktperson: Jens Edlund, partner, ansvarig Growth Company Services, Deloitte & Touche Tel: 063-15 75 08, mobil: 070-642 51 15 E-post: jens.edlund@deloitte.se 2002-08-13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar