Deloitte Consulting byter namn och fortsätter nyanställa i Sverige

Deloitte Consulting byter namn och fortsätter nyanställa i Sverige Deloitte Consulting är en av världens ledande konsultföretag inom management och IT med 14 000 anställda och verksamhet i 34 länder. Nu offentliggör företaget sina framtidsplaner. På agendan står namnbyte och ett nytt varumärke, samt en separation från Deloitte Touche Tohmatsu. Processen ska vara genomförd innan årsskiftet. På sikt planeras en börsnotering. Deloitte Consulting och Deloitte & Touche är systerföretag i Deloitte Touche Thomatsu och förenade i ett korsvist ägande. Styrelsen i Deloitte Consulting har presenterat en plan för hur detta ägande ska upplösas. En rad frågor återstår att lösa. Även systerföretaget Deloitte & Touche ska godkänna planen som därefter också ska granskas av konkurrensmyndigheter. "Deloitte Consulting styrka är att kunna erbjuda sina kunder globala resurser. Samtidigt som vi intimt samarbetar med våra kolleger runt om i världen har vi har för avsikt att fortsätta utveckla den svenska verksamheten under de närmaste åren och räknar med att ta marknadsandelar. Redan idag behöver vi nyanställa för att klara våra åtaganden till svenska kunder i höst", säger Staffan Bergling, VD, Deloitte Consulting i Sverige. Den plan som Doug McCracken, VD för Deloitte Consultings globala organisation nyligen offentliggjorde består i korthet av: Nytt namn och nytt varumärke. Detta offentliggörs senare i år. Nya affärsmodeller och samarbetsformer med kunderna som joint ventures och vinstdelning. Nya organisationsformer som tydligare knyter konsultteamen till kundernas behov. I detta ingår nya belöningssystem som är direkt kopplade till hur värde skapas i kundföretagen, att produktutveckling flyttas ut till kunderna, samt att även de högsta cheferna knyts tydligare till kunderna. "I praktiken har Deloitte Consulting fungerat som ett självständigt företag sedan 1996. Det förenklar en skilsmässa från Deloitte Touche Tohmatsu. Vi räknar med att ha en fortsatt god relation företagen emellan, men en separation är nödvändig bl.a. på grund av händelserna kring Enron och förändrade marknadsförutsättningar", säger Doug McCracken. För mer information kontakta: Staffan Bergling, VD, Deloitte Consulting i Sverige, 08 - 600 56 03 Detta är Deloitte Consulting Deloitte Consulting är ett av världens ledande företag inom managementkonsulting. Deloittes konsulter arbetar intimt tillsammans med kunderna för att öka effektiviteten i kundföretagen, skapa aktieägarvärde och skapa konkurrenskraft. Företaget har 14 000 anställda i 34 länder. Bland kunderna finns mer än en tredjedel av företagen på Fortunes globala 500-lista. Bland dessa finns flera av Sveriges ledande företag. Mer information om Deloitte Consulting finns på www.dc.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Deloitte Consulting är en av världens ledande konsultföretag inom management och informationsteknik med 14.000 anställda. I Norden finns 350 anställda. Deloitte Consulting är den del av Deloitte Touche Tomatsu.

Dokument & länkar