Lågt pris gör SAPs affärssystem attraktivt för mängder av svenska företag

Lågt pris gör SAPs affärssystem attraktivt för mängder av svenska företag Deloitte Consulting Sverige och Siemens Sverige börjar leverera nyckelfärdiga installationer av SAP:s världsledande affärssystem till fast pris SAP är det främsta affärssystemet bland världens storföretag och en installation är normalt enstor investering. Deloitte Consultings och Siemens erbjudande innebär att företag betalar 2 -5 miljoner kr för program, hårdvara, installation och utbildning till ett fast pris. Prisnivån varierar endast beroende på antalet användare, samt om köparen vill ha en, två eller tre av basfunktionerna ekonomi, logistik och/eller produktionsstyrning. Paketet riktar sig till företag som omsätter 50- 500 Mkr. "Hittills har de medelstora företagen av prisskäl varit hänvisade till mindre system typ Axapta, Navision och Scala som har bra basfunktioner, men som saknar viktiga spjutspetsfunktioner. Detta leder ofta till att kunderna tvingas göra många dyra anpassningar. Medelstora företag är ofta underleverantörer till mycket krävande storföretag och behöver därför avancerade funktioner för konfigurering av produkter, produktionsstyrning, transportplanering etc. Detta ingår i SAP", säger Bernt-Ove Boérius, Deloitte Consulting. "Konceptet erbjuder all den basfunktionalitet som behövs för att effektivisera de interna basprocesserna till en rimlig investering. Med detta som bas kan företagen därefter i sin egen takt bygga vidare med lösningar inom CRM, e-business med mera. Samtidigt kan man ta del av all den nyutveckling som SAP tillhandahåller. Detta gör att den totala investeringen blir mycket attraktiv jämfört med andra system på marknaden" säger Tommy Sjöström, Siemens. Kunderna erbjuds en avancerad analys till ett fast pris innan de bestämmer sig för att köpa paketet. Analysen går ut på att räkna ut vilka nyttovärden SAPs affärssystem kan ge i varje enskilt fall. Som kortare ledtider, ökad försäljning, minskade kostnader för bland annat inköp. För mer information: Deloitte Consulting: Bernt-Ove Boérius, 0705 - 95 10 00 Siemens: Tommy Sjöström, 08 - 730 69 13, 073 - 620 69 13 SAP: Pia Kullander, PR och Kommunikation, 070-374 60 92 Deloitte Consulting är en av världens ledande konsultföretag inom management och informationsteknik med 14.000 anställda. I Norden finns 350 anställda. www.dc.com Siemens är i dag ett av världens ledande företag inom elektronik, IT och elteknik med representation i 190 länder. Siemens Business Services är koncernens IT-konsult- och outsourcingbolag med 34.000 medarbetare i 88 länder, varav 300 finns i Sverige. Den svenska konsultverksamheten är fokuserad på finansiella och industriella IT-lösningar. www.siemens.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010222BIT01730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010222BIT01730/bit0002.pdf

Om oss

Deloitte Consulting är en av världens ledande konsultföretag inom management och informationsteknik med 14.000 anställda. I Norden finns 350 anställda. Deloitte Consulting är den del av Deloitte Touche Tomatsu.

Dokument & länkar