Delphi Economics - ett nytt företag med sikte på börsen

Delphi Economics - ett nytt företag med sikte på börsen Delphi Economics slår ihop verksamheterna i de helägda dotterbolagen Crevita och Delphi Finansanalys, som i fortsättningen ska verka under det gemensamma varumärket Delphi Economics. Bakom förändringarna står de nya ägarna riskkapitalbolaget ACP och den nya externt rekryterade ledningen. Delphi ska nu förvandlas till ett lönsamt, snabbväxande och betydligt större företag än idag. I planerna ligger en börsnotering under första delen av 2002. Förändringarna berör inte det vinstgivande intressebolaget Delphi Capital, som Delphi Economics äger till 57 procent. Syftet med att slå ihop IT-företaget Crevita med Delphi Finansanalys är att kunna leverera helhetslösningar för finansiell information vad gäller såväl teknik som innehåll. Genom sammanslagningen kombineras den unika information som Delphi förfogar över i sin databas med historisk och ständigt uppdaterad fundamental information om alla börsnoterade bolag i Norden med Crevitas kompetens att bygga tekniska lösningar för finansiell information. Detta ger Delphi Economics ett mycket starkt erbjudande gentemot kunderna. - På det här sättet möter vi en ökad efterfrågan på helhetslösningar från marknaden. Det betyder att vi både kan attrahera nya kunder och öka merförsäljningen gentemot befintliga kunder, säger Delphi Economics nytillträdde VD Per Sundbom. Sammanslagningen av verksamheterna leder även till en rad andra fördelar bland annat att man genom att kombinera de olika kompetenser som finns inom Crevita och Delphi Finansanalys kan utveckla helt nya produkter och tjänster. Andra fördelar med sammanslagningen är att kunskapsspridningen blir större inom företaget och att besparingar kan göras både marknadsmässigt och administrativt. . - Genom denna förändring får vi chansen att fullt ut arbeta efter vår nya strategi som går ut på att fokusera på business-to-business kunder samt att lägga stor kraft på affärsutveckling för att utnyttja den enorma potential som finns i Delphis unika databas med fundamental information om samtliga börsnoterade bolag i Norden, säger Per Sundbom. För den nye huvudägaren riskkapitalbolaget Alliance Capital Partners (ACP), som kontrollerar 93 procent av aktierna i Delphi Economics, utgör Delphi ett av bolagets viktigaste engagemang. - Vi tror mycket på Delphi eftersom kombinationen finansiell information och kommunikation kopplat med IT skapar en mycket stark position även framöver, säger Hans Christer Malmberg, VD i ACP och styrelseordförande i Delphi Economics. Som ett led i planerna för att utveckla Delphi Economics till ett lönsamt, snabbväxande och betydligt större bolag än idag finns en börsnotering. - Det finns ännu inget formellt beslut om när en introduktion ska ske, men vi arbetar mot att ta in Delphi Economics på börsen under första delen av 2002. Men först ska bolaget bli lönsamt, säger Malmberg. Enligt planerna ska Delphi Economics vara lönsamt redan under innevarande räkenskapsår som sträcker sig till och med augusti i år, med ett prognostiserat resultat på mellan 5 till 7 miljoner kronor med en omsättning på 80 miljoner kronor. - December månad visar att vi redan är på god väg då den sammanslagna verksamheten för första gången på många år visade ett positivt resultat, säger Per Sundbom. Förutom databasen och den tekniska kompetensen som härstammar från Crevita förfogar Delphi Economics över ett antal hökvalitativa produkter i bland annat Vikingen, som är ett datasystem för teknisk och fundamental analys och Börsguiden, en bok med fundamental information om alla börsbolag som kommer ut tre gånger om året. Dessutom levererar Delphi färdiga tidningssidor med finansiell information till ett stort antal mediaföretag, nättidningar, börsnoterad bolag samt besitter stor analytisk kompetens på det finansiella området. För mer information kontakta: Per Sundbom, VD, Delphi Economics tel: 08-459 35 00 mobil: 070-601 58 15, per.sundbom@delphi.se Jan Andersson, försäljningschef, Delphi Economics tel: 08-459 35 00 mobil: 070-725 22 66 jan.andersson@delphi.se Hans Christer Malmberg, styrelseordförande, Delphi Economics tel: 08-3180 50 mobil: 070-826 05 50 hcm@alliancecapital.net OBS! Pressbilder kan hämtas på www.delphi.se Delphi Economics är Nordens ledande helhetsleverantör av finansiella lösningar både vad gäller teknik och information. Inom denna verksamhet är totalt 60 anställda placerade på kontor i Stockholm, Uppsala, Danmark och Norge. Delphis kunder finns framförallt bland mediaföretag, banker, Internetmäklare och IR-avdelningar på börsnoterade bolag samt cirka 20 000 finansiellt intresserade privatpersoner. Inom koncernen ingår också intressebolaget Delphi Capital AB med 35 anställda, vars verksamhet utgörs av kapitalförvaltning, rådgivning samt corporate finance-tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar