Delphi Economics i strategiskt samarbete med SIX

Delphi Economics i strategiskt samarbete med SIX Delphi Economics, som är en helhetsleverantör av finansiella lösningar, har tecknat ett samarbetsavtal med SIX, som är Sveriges största leverantör av aktierelaterad information i realtid. Samarbetet går ut på att Delphi ger SIX tillgång till sin databas som innehåller fundamental information om alla börsnoterade bolag i Norden. Samarbetet med Delphi innebär att SIX via sina egna tekniska lösningar i fortsättningen kan erbjuda sina kunder även fundamental historisk information på nordisk basis förutom den aktierelaterade informationen i realtid som företaget idag erbjuder. För Delphi Economics är samarbetet ett led i företagets strategi att till fullo utnyttja den potential som finns i den unika information som Delphis databas innehåller samt att fokusera på business-to-business-kunder. - Samarbetet är mycket intressant för oss och ligger helt i linje med vår strategi. Med hjälp av SIX når vi hela kapitalmarknaden direkt, säger Per Sundbom, VD på Delphi Economics. Målsättningen är att runt 20 procent av SIX kunder motsvarande 500 terminaler ska utnyttja den nya tjänsten inom ett år, vilket ger intäkter på 7-10 miljoner kronor. För SIX innebär samarbetet att tjänsten gentemot kapitalmarknaden breddas avsevärt med fundamental nordisk information - Genom att vi hädanefter kan erbjuda fundamental information om samtliga börsnoterade bolag i Norden, som uppdateras varje dag, förbättras vår service gentemot kunderna rejält, säger Johan Lundgren, VD på SIX. Både SIX och Delphi ser det nu inledda samarbetet som en grund för ett utvidgat samarbete. - I förlängningen kan det bli så att SIX även erbjuder sina kunder tillgång till våra analyser digitalt direkt i deras terminaler, säger Per Sundbom. För ytterligare information: Per Sundbom, VD Delphi Economics, tel: 08-459 35 00, mob: 070-601 58 15, per.sundbom@delphi.se, www.delphi.se Johan Lundgren, VD SIX AB, tel: 08-736 51 27, mob: 070-556 51 27, johan.lundgren@six.se, www.six.se Kort om Delphi Economics Delphi Economics är Nordens ledande helhetsleverantör av finansiella lösningar både vad gäller teknik och information. Företaget har totalt 60 anställda placerade på kontor i Stockholm, Uppsala, Danmark och Norge. Delphis kunder finns framförallt bland mediaföretag, banker, Internetmäklare och IR-avdelningar på börsnoterade bolag samt cirka 20 000 finansiellt intresserade privatpersoner. Kort om SIX AB SIX affärsidé är att förse kapitalmarknaden med finansiell information. SIX är Sveriges största leverantör av aktierelaterad information i realtid och dessutom ledande när det gäller aktie- och ränteindexberäkning. SIX erbjuder även nyheter från bland andra Nyhetsbyrån Direkt, Dow Jones, AFX News samt ränte- och valutakurser, råvaruinformation och unik historik om finansiella data från de nordiska marknaderna. Till kunderna hör större aktörer på kapitalmarknaden samt medier i Sverige, Storbritannien, Danmark, Luxemburg och Norge. SIX ingår i Bonnierkoncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar