Dentalum Operations AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021

Report this content

Dentalum Operations AB publicerar idag årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Dentalum Operations ABs årsredovisning för 2021 är publicerad och kan laddas ner i sin helhet via bolagets hemsida, https://www.dentalum.com/17/33/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

 Denna information är sådan information som Dentalum operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 17:00 CET.

Prenumerera