Ny finansiering ger deo.com en stark position i expansiv marknad

Ny finansiering ger deo.com en stark position i expansiv marknad deo.com avser att genomföra en kapitalanskaffning i två steg. Som ett första steg har avtal träffats om en nyemission riktad till ett mindre antal investerare. Nyemissionen tillför företaget sammanlagt 52,4 MSEK, varav 26,0 MSEK i kontanter. Nyemissionen tecknas av den schweiziska pensionsstiftelsen Galsa, skivbolaget MNW samt en grupp investerare där bland andra Servisen, Fischer Partners och den isländska investmentbanken Kaupting ingår. Xcelera har fattat beslut om att inte delta i nyemissionen, vilket får till följd att dess ägarandel minskar väsentligt. Alexander Vik ingår inte längre i deo.coms styrelse. I ett andra steg planerar företaget att i november genomföra en nyemission om 20 MSEK till 40 MSEK som bland annat riktas till de befintliga aktieägarna. Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 30 oktober för att godkänna emissionerna. Förslagen stöds av aktieägare med 67 procent av rösterna i deo.com. Styrelsen har även utsett Peter Almberg till VD för deo.com. Peter Almberg var en av grundarna till Servisen, som startades som market maker och systemleverantör på optionsmarknaden. Peter Almberg har utsett en ny ledningsgrupp med Jan Tallroth (marketing) och P-O Lindgren (CFO). Tidigare VD Fredrik Sidfalk lämnar sin operativa roll inom företaget, men står till företagets förfogande en tid framöver. Anders Holmgren, tidigare CFO, lämnar sin nuvarande befattning för att bistå den nya ledningen Efter den första nyemissionen kommer den schweiziska pensionsfonden Galsa fortsatt att vara huvudägare i deo.com med ca 30 procent av kapital och röster. MNW blir näst största ägare med 24 procent, följd av Servisen med ca 11 procent, Fischer Partners med ca 11 procent och MGA Ventures med ca 11 procent. deo.com har under senare tid förändrat sin affärsinriktning mot att på uppdrag av skivbolag marknadsföra musik på Internet. Detta har mött kommersiellt intresse från skivbolag och flera samarbetsavtal har slutits. Förändringen medför att deo.com's kapitalbehov minskar radikalt vilket lett till att den beräknade tidpunkten för break even tidigareläggs till augusti 2001 från att tidigare ha varit tredje kvartalet 2003. Om deo.com deo.com är framtidens musikbolag. Affärskonceptet består av fyra delar: Sales & Promotion - Online promotiontjänster för artister och skivbolag där deo.com ansvarar för koncept, design, koordinering, utförande och avancerad uppföljning. deo.com lägger upp "entry points" på sin egen såväl som på andra webb siter för att nå fler potentiella kunder ch generera maximalt genomslag av kampanjerna. Talent Incubator - Morgondagens stjärnor upptäcks, utvecklas och marknadsförs till stor del med hjälp av Internet, vilket möjliggör att deo.com kan jobba effektivare än ett traditionellt skivbolag. Music Community - Mötesplats för musikintresserade. Webbsitens besökare kan bl.a. läsa deo.com Magazine samt diskutera musik via olika diskussionsforum. Besökare ges även möjligheten att påverka morgondagens musikutbud genom att aktivt delta i utvärderandet av nya talanger. deo.com Commerce - Digital försäljning av musik (via Microsofts koperingsskyddade WMT-format) samt försäljning av andra musikrelaterade produkter såsom exempelvis CD-skivor och konsertbiljetter (distribution via bl.a. Boxman). För ytterligare information kontakta: Peter Almberg CEO, deo.com Tel: 08-412 41 00 Mobil: 0733-73 33 01 E-mail: peter.almberg@deo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar