DESENIO GROUP FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN FÖR ATT SÄKRA FRAMTIDA TILLVÄXT

Report this content

Desenio Group förstärker koncernledningen för att anpassa organisationen till företagets snabba tillväxt och noteringen på Nasdaq First North. Anette Abel tillträder som Chief Commercial Officer och Cecilia Tunberger tillträder som Chief People & Culture Officer.

Målet är att säkerställa ett starkt fokus på värdeskapande aktiviteter framöver och låta ledningen fokusera på strategiska mål och marknadsmöjligheter. Den nya strukturen kommer att säkerställa operativ effektivitet i hela koncernen samt säkerställa att företaget är väl positionerat för att snabbt svara på externa marknadsmöjligheter.

“Med vår snabba tillväxt vill vi kontinuerligt kunna agera på nya möjligheter samtidigt som vi säkerställer stabilitet i organisationen. Både Anette och Cecilia är redan djupt förankrade i Desenio Group och jag är väldigt glad att de i sina respektive roller nu båda ingår i koncernledningen. Detta är ett bra steg för att göra organisationen bättre lämpad för framtiden.”

- Fredrik Palm, CEO

Anette Abel har arbetat på Desenio Group sedan november 2020 och har nu rollen som Head of Business Development. Hon besitter över 10 års erfarenhet från e-handelsbranschen och arbetade till en början som konsult på Mercer och Olivier Wyman. Hon har även erfarenhet från roller som Head of Customer Experience och COO på Lekmer AB samt Senior Manager (Category & Vendor Management) på Wayfair UK. Hon har en MSc i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Tunberger har varit tillförordnad Head of Customer Experience på Desenio sedan juni 2020. Hennes nya befattning i koncernledningen blir som Chief People & Culture Officer. Hon har tidigare varit partner och Head of Assessment & Development på Michaël Berglund AB samt arbetat som legitimerad psykolog inom Stockholms Läns Landsting. Hon har en MSc psykologi från Lunds universitet och en MSc i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

KONTAKT

Fredrik Palm, CEO, Desenio Group

Tel.: +46 70 080 76 37

Email: fredrik.palm@deseniogroup.com
 

Om Desenio Group

Desenio Group är en snabbt växande design- och e-handelsgrupp med en enkel affärsidé och syfte: att göra trendig, prisvärd och attraktiv väggkonst tillgänglig för alla. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är vi Europas ledande webbutik för konsttryck och ramar, och vi skickar till mer än 35 länder världen över. 2020 förvärvade Desenio Poster Store och skapade en koncern med 250 anställda och 1,3 miljarder kronor i intäkter. Desenio Group är uppbackade av Verdane, ett specialiserat investeringsföretag för tillväxtaktier som samarbetar med ambitiösa nordeuropeiska techföretag. Desenio Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet DSNO med FNCA Sweden AB som Certified Adviser; info@fnca.se +46 8 528 00 399. Desenio Groups obligationer är noterade på Frankfurt Stock Exchange Open Market. För mer information, besök deseniogroup.com.

Taggar:

Dokument & länkar