Deversify förvärvar Elitista, ett av Sveriges ledande utbildningsbolag inom metabol hälsa.

Report this content

Deversify har förvärvat utbildningsbolaget Elitista, Sverigeledande inom metabol hälsa. Elitista riktar sig bland annat till medelålders kvinnor — en av Deversifys huvudkundgrupper för utandningsmätaren Acetrack. Förvärvet medför direkt integrering av en verksamhet som genom enbart organisk marknadsföring idag omsätter miljonbelopp och som ger tillgång till unikt innehåll kring personifierad nutrition.


 

”Elitista är ett av Sveriges ledande utbildningsbolag för förståelse av metabol hälsa och riktar sig till framförallt medelålders kvinnor, samma primära kundgrupp som Deversifys utandningsmätare Acetrack har. Förvärvet medför direkt integrering av en utbildnings- och coachingverksamhet med ett unikt innehåll inom personifierad nutrition”, säger Anders Murman, VD och medgrundare, Deversify.

Han fortsätter: ”Ewa Meurks expertis med fokus på kostens betydelse för folkhälsan matchar perfekt med Deversifys strategiska satsningar inom digital hälsa och ger oss en unik position på marknaden. Livsstilsförändringar är svåra att genomföra utan stöd och med vår kombination att utbilda, mäta och coacha vill vi kunna hjälpa många människor att må bättre och bli friskare framöver.”

”Äkta hälsa startar med en frisk metabolism. Med en frisk metabolism känner du dig stark och pigg och med en trasig metabolism det motsatta. Jag brinner för att hjälpa så många människor som möjligt att bli metabolt friska och är glad och stolt över att få arbeta med Deversify som delar min vision”, säger Ewa Meurk, grundare Elitista.

 

Om Deversify:

Deversify är ett svenskt R&D företag som skapar tekniska lösningar för individuell hälsa. Vi utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för att mäta och analysera biomarkörer. Vår vision är att alla ska förstå sin egen hälsa. Våra specialområden är utandningsmätare samt utbildning kring nutrition och metabolism. Deversifys mål är att bli den världsledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för faktabaserat välmående och förbättrad folkhälsa.

Om Elitista:

Elitista är ett masterclass för metabol hälsa. Vi erbjuder onlineutbildningar, prenumerationslösningar, föreläsningar och coachning inom området metabol hälsa. Genom att applicera de absolut senaste rönen inom kost och hälsa med moderna mätmetoder hjälper vi våra kunder att framgångsrikt bygga upp individuella hälsplaner som bygger på fakta.

Relaterade länkar

Deversify Elitista Acetrack

Ämnen

Framtidsarenan Utbildning Sport Ekonomi, finans Livsstil, mode, fritid Vetenskap, teknik Data, Telekom, IT Företagande Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

Söderhamn e-hälsa Uppsala startup mobilhälsa metabolism deversify starup

Regioner

Utanför Sverige Gävleborg Stockholm Uppsala


Anders Murman

PRESSKONTAKT
Founder & CEO
anders.murman@deversify.com
+46705465062

 

Sara Lindgren

PRESSKONTAKT
CMO
sara.lindgren@deversify.com
00447771774014


Om Deversify:

Deversify är ett svenskt R&D-företag som erbjuder tekniska lösningar inom området konsumenthälsa. Vi utvecklar och kommersialiserar mobila, elektroniska enheter och appar för mätning av biomarkörer för individuell hälsostatus. Våra produkter hjälper människor att förstå – och att förbättra – sin egen hälsa. Vårt uppdrag är att verka som en god motkraft mot dagens livsstilssjukdomar såsom övervikt, diabetes, beroendesjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Deversify fokuserar på växande konsumentmarknader som idag inom hälsoområdet värderas till över 50 miljarder SEK enbart i Europa och USA. Vår flaggskeppsprodukt, utandningsmätaren Acetrack®️, mäter om din kropp är i fettförbränningsläge och säljs till health tech-användare. Deversify är här för att hjälpa dig förstå din egen hälsa holistiskt – inifrån och ut – från ketoner till EKG.

About Deversify:

Deversify is a Swedish R&D company offering tech solutions in consumer health. We develop and commercialize mobile electronic devices and apps to monitor biomarkers for individualized health. Our products help people understand — and improve — their own health. Our mission is to act as a good force against today’s lifestyle diseases – such as obesity, diabetes, addictions, and cardiovascular disease. Deversify operates in growing consumer health markets which today in Europe and US alone are valued at over USD 5 billion. Our first product, the ketone breathalyzer Acetrack®️, measures if your body is burning fat and is currently sold to health-tech consumers. Deversify is here to help you understand your wellbeing holistically – inside and out, from ketones to ECG.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media