DevPort AB (publ) expanderar via förvärv i sydöstra Sverige

Report this content

Press release  •  13 juli 2021 11:00 CET

DevPort fortsätter bredda sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro genom förvärv av SNI Konsult AB, org. nr. 559324-0376 (under namnändring från Startplattan 191966 Aktiebolag) med bas i Småland och Blekinge. Köpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till bolagets egna kapital per den 13 juli 2021 (25 000 kronor) samt 33 % av bolagets ackumulerade resultat efter skatt till och med 2024, dock maximerad till fem miljoner kronor. Förvärvet beräknas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2021.

DevPort har idag verksamhet i regionerna kring Göteborg, Helsingborg, Linköping och Stockholm med tjänster inom digitala lösningar samt produkt- och produktionsutveckling. Genom expansionen i Småland och Blekinge kommer DevPort kunna erbjuda kompletta konsulttjänster med högt kundvärde inom industri och processindustri men också inom exempelvis offentlig sektor. Tjänsteutbudet sträcker sig från tillverkande industri, via livsmedelsindustrin, till telekom och IT. ”Det finns en stor efterfrågan på dessa typer av tjänster och genom spetskompetens och lång erfarenhet inom området är målet att bli det självklara valet för våra kunder och framtida medarbetare”, säger Nils Malmros, DevPorts VD och koncernchef.  

Köpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till bolagets egna kapital per den 13 juli 2021 (25 000 kronor) samt 33 % av bolagets ackumulerade resultat efter skatt till och med 2024, dock maximerad till fem miljoner kronor, att utbetalas under första halvåret 2025.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021, kl. 11:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar