DevPort ABs (publ) valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Press release • 26 oktober 2021 10:00 CET
I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 2020 ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september. Samtliga dessa har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;

  • Lars Rodert (valberedningens ordförande), som representant för OstVast Capital Management Ltd
  • Per Rodert (styrelsens ordförande), som representant för privat och närståendes ägande
  • Mats Andersson, som representant för Nordea Småbolagsfond Norden

DevPorts årsstämma 2022 kommer hållas på bolagets huvudkontor i Göteborg i maj 2022. I samband med offentliggörandet av DevPorts rapport för det tredje kvartalet 2021 den 16 november kommuniceras en komplett finansiell kalender för 2022. Förslag till valberedningen skickas till lars.rodert@ostvast.com.

För ytterligare information


Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 070-590 19 85 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 10:00 CET.
 

Om DevPort


DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.

Prenumerera

Dokument & länkar