DevPort vinner utvecklingsprojekt inom mobil-app-utveckling till Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen)

Press release  •  10 juni, 2020 14:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”)  har utsetts till utvecklingspartner, till Rosemount Tank Radar AB (en del av Emersonkoncernen), gällande utveckling av mobil-app för tankradarprodukter. App-utvecklingsprojektet är ett relativt stort projekt och kommer pågå i ca 10 månader. Därefter planeras för en förvaltningsfas. Det totala ordervärdet är på några miljoner kronor och preciseras inte ytterligare.

 

- Vi är mycket glada över att Rosemount Tank Radar ger oss förtroende att utveckla deras mobil-app för tankradarprodukter inom Emersonkoncernen. För DevPort är detta också ett viktigt projekt inom området digitala lösningar, säger Nils Malmros, VD för DevPort.
-
I konkurrens valde vi DevPort som utvecklingspartner för vår mobil-app då DevPort kunde erbjuda ett effektivt projektupplägg och hög kompetens, säger Anders Skoglund, Director Supply Chain inom Rosemount Tank Radar.
 - Tidigare i år utsågs DevPort till en av få ramavtalsleverantörer till Rosemount Tank Radar och där vi nu utses till projektleverantör vilket är mycket glädjande, säger Nils Malmros.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 14:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Prenumerera

Dokument & länkar