DevPorts teckningsoptionsprogram övertecknat

Report this content

Press release   •  10 juni, 2021 15:00 CEST

I enlighet med beslut från årsstämman i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) den 18 maj 2021 så har nu samtliga teckningsoptioner tecknats och tilldelats, till personer i ledande ställning samt till nyckelpersoner, i ”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”.
Intresset var stort och teckningsoptionsprogrammet blev övertecknat. 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 15:00 CEST.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Prenumerera

Dokument & länkar