Devyser lanserar två nya gentester för ärftlig cancer

Report this content

Devyser är mycket glada att kunna presentera lansering av två nya produkter, Devyser LynchFAP och Devyser BRCA PALB2. Produkterna erbjuder effektiv, riktad och säker analys av gener som förknippas med ökad cancerrisk, t.ex. de som är involverade i Lynch syndrom och i bröst- och äggstockscancer.

Ny omfattande lösning för Lynch syndromtestning

Devyser LynchFAP erbjuder en omfattande lösning för analys av PMS2 och 9 andra gener associerade med ärftlig kolorektal cancersyndrom. Devyser LynchFAP är utformat för att övervinna en av de största utmaningarna när det gäller gener associerade med Lynch syndrom – lokalisering av genetiska varianter till PMS2 och dess pseudogen PMS2CL. Devyser LynchFAP är det första kommersiella biblioteksprepkitet som gör det möjligt att specifikt analysera PMS2-genen.

Med vårt enkla arbetsflöde för NGS (Next-Generation Sequencing) ger detta test och den tillhörande programvaran våra användare möjlighet att fastställa komplex genetik, med en intuitiv och lättanvänd lösning. Devyser är stolta  att kunna lägga till Devyser LynchFAP till våra erbjudanden inom onkologi.

Ett ökande behov av att arbeta med ärftlig cancer

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Av dessa fall beror 10–20 procent på ärftliga cancersyndrom, t.ex. Lynch syndrom. Personer med ett ärftligt cancersyndrom har en avsevärt ökad risk att utveckla kolorektalcancer och flera andra cancertyper. Det uppskattas att en av 300 personer bär på mutationer i DNA-reparationsgenerna, såsom de som förknippas med Lynch syndrom. Utmaningen är att många människor, upp till 95 procent i vissa regioner, inte vet att de bär på dessa mutationer.

Riktat fokus på den information som är viktigast

Devyser BRCA PALB2 erbjuder en riktad lösning för viktig genetisk information relaterad till bröst- och äggstockscancer, med det enklaste arbetsflöde som finns på marknaden. Produkten gör det möjligt att sekvensera genetiska varianter i BRCA1 och BRCA2, två av de viktigaste bröstcancergenerna, tillsammans med PALB2, som anses vara den tredje viktigaste. Det snabba och enkla arbetsflödet för Devyser BRCA PALB2 gör att testet snabbt kan implementeras i laboratorier. Två applikationer i en smidig lösning – analys av genetiska varianter i DNA från humant blod och tumörvävnad.

”Vi är mycket glada över att kunna introducera Devyser LynchFAP och Devyser BRCA PALB2 på marknaden”, säger Fredrik Alpsten, VD för Devyser. ”Dessa gentestlösningar är ett betydande framsteg i vårt utbud inom ärftlig cancer. Vår ambition är att skapa möjligheter för mer individanpassad vård och förebyggande åtgärder, genom att förstå mutationer som är förknippade med ökad risk för cancer. Och därmed rädda liv.”

Devyser har åtagit sig att utveckla tekniker för gentestning som förbättrar utfallet för patienterna och bidrar till området för individanpassad medicin. Med lanseringen av Devyser LynchFAP och Devyser BRCA PALB2 tar företaget ett viktigt steg mot att uppnå sitt mål; att skapa möjligheter för tidig upptäckt och riktade insatser för individer som löper risk att drabbas av ärftliga cancersyndrom.

Mer information om Devysers innovativa lösningar för genetisk testning finns på www.devyser.com. Du kan även kontakta techsupport@devyser.com.

Denna information lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktpersoner den 29 juni 2023 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com
Telefon: +46 70 667 31 06

Om Devyser

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska lösningar och analystjänster till kliniska laboratorier i över 50 länder. Våra produkter används för avancerad genetisk testning inom områdena ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation. De ger möjlighet att skräddarsy cancerbehandlingar, diagnosticera ett stort antal genetiska sjukdomar och att följa upp transplanterade patienter. Devysers produkter och deras unika, patenterade teknik som bara använder ett enda provrör förenklar genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och ger snabba resultat. Vårt mål är att varje patient skall få en korrekt diagnos på kortast möjliga tid.

Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm. Företaget har åtta egna försäljningskontor i Europa och USA samt ett CLIA-laboratorium i Atlanta, Georgia. I augusti 2022 blev Devysers kvalitetsledningssystem och Devyser Compact IVDR-certifierade.

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Mer information finns på www.devyser.com.

Prenumerera