Bedege väljer DGC som leverantör av arbetsplats som tjänst

​Kassa- och butikssystemleverantören Bedege är ny kund till DGC. DGC skall leverera en drift- och datakommunikationslösning till Bedege. Avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt 1,4 mkr.

Kassa- och butikssystemleverantören Bedege har valt DGC som leverantör av en drift- och datakommunikationslösning. Avtalet som sträcker sig över tre år innefattar arbetsplats som tjänst med kontoadministration, e-post och applikationsdistribution till alla användare, virtuella servrar i delad miljö (SQL/WEB) samt 100Mbit/s Fiber.

- DGCs kapacitetstjänster ger oss hög kvalitet och flexibilitet i vår interna IT-miljö vilket gagnar våra kunder då vi helt kan fokusera på dem avseende förvaltning och utveckling, säger Daniel Eriksson, IT-chef på Bedege.

- Bedege är en ny spännande kund som är inne i en expansiv fas. Vi är stolta och glada över att Bedege väljer oss som leverantör. Våra kapacitetstjänster är särskilt attraktiva för företag som expanderar då det är enkelt att lägga till användare och justera kapaciteten allt eftersom behoven förändras, säger Mattias Wiklund, försäljningschef och vice vd för DGC.

För mer information kontakta
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post:
mattias.wiklund@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2010, klockan 08.30.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera