DGC har fått tilldelningsbeslut gällande ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” för offentlig sektor

 

 

DGC står idag som en av vinnarna i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling ”Kommunikation som tjänst” för offentlig sektor. Tilldelningsbeslutet kan bli föremål för överprövning och avtal kan ingås tidigast 27 augusti. Ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” omfattar paketerade funktioner och tjänster inom WAN, Internet, Lan, Digitala möten, Telefoni, Kontaktcenter och Unified Communications. Totalt har sex operatörer erhållit tilldelningsbeslut. DGC har inte tidigare varit leverantör inom detta ramavtal.

För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 708 34 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se 
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.  

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2013 kl. 12.00.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.