DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Inlösen av teckningsoptioner under september månad har lett till att DGC:s aktiekapital ökat med 1 561,92 kronor och uppgår per den 12 september 2014 till 1 397 732,96 kronor. Antalet aktier har ökat med 9 762 st. och totalt antal utestående aktier, och tillika röster, uppgår därmed till 8 735 831.

För mer information kontakta:
Göran Hult, Ekonomichef DGC One AB, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42, e-post:goran.hult@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014, kl. 11.30.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Prenumerera