Nasdaq Stockholm har godkänt DGC:s ansökan om avnotering och sista dag för handel i DGC:s aktie blir fredagen den 4 augusti 2017

DGC One AB (publ) (”DGC”) offentliggjorde tidigare idag att styrelsen för DGC beslutat, i anledning av att EQT påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC och i enlighet med EQT:s önskan, att ansöka om avnotering av DGC:s aktie från Nasdaq Stockholm.

Ansökan har nu godkänts. Sista dag för handel i aktien blir fredagen den 4 augusti 2017.

Stockholm den 20 juli 2017
Styrelsen för DGC

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Unger, styrelsens ordförande, DGC One AB (publ): telefon: +46 70 486 19 33, e-post: johan.unger@dgc.se
Jörgen Qwist, vd, DGC One AB (publ): telefon:  +46 70 834 28 34, e-post: jq@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig, DGC One AB (publ): telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2017, kl. 17.15.

Om oss

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.