Bredd och styrka skapar nya möjligheter DHL tar snabba steg mot framtidens logistik

Bredd och styrka skapar nya möjligheter DHL tar snabba steg mot framtidens logistik Knappt två månader efter att DHL lanserades under sitt nya varumärke har viktiga steg tagits mot målet att skapa världens ledande och mest kompletta logistikpartner. Genom ökad samordning, stort intresse från befintliga kunder och utnyttjande av nya och innovativa lösningar för transporter är framtidens logistikmarknad snabbt på väg att bli verklighet. Startskottet för det nya DHL i Sverige gick den 31 mars då DHL och Danzas sammanfördes under det gemensamma varumärket DHL. Under det gemensamma varumärket verkar sedan dess även DHL Solutions och DHL Danzas Air & Ocean - Vi har redan märkt en rad tydliga fördelar med den nya organisationen och samarbetet, sa Stefan Nilsson, VD DHL Express Sverige vid den pågående transport- och logistikmässan i Göteborg. Med marknadens bredaste och mest avancerade utbud av lösningar har vi fått ett oväntat positivt mottagande från våra kunder och vi har samtidigt själva upptäckt en rad fördelar i form av bättre samordning och effektivitet. Den nya organisationen har fått ett mycket starkt gensvar från kunderna med 280 inbokade möten där kunderna vill utöka sina befintliga logistiktjänster. · En påbörjad samordning mellan paketleveranser inom tidigare DHL och Danzas/ASG skapar möjlighet för betydande vinster för både miljö och ekonomi genom ökad effektivitet och förbättrat resursutnyttjande. · Effektivisering och kostnadsbesparing genom samordning av befintliga terminaler mellan Danzas/ASG och DHL där exempelvis sammanslagningen i Helsingborg redan är genomförd och Växjö följer inom kort. · Viktiga steg mot målet att göra verklighet av begreppet "One stop shopping" där kunden på sikt ska kunna få samtliga logistikbehov tillfredsställda genom en kontakt. Avgörande betydelse för den utvecklingen är unika system för så kallad fjärdepartslogistik inom DHL Danzas Air & Ocean. - Vi har inom vårt område utvecklat unik kompetens att skapa system för avancerade logistiklösningar. Man kan enklast likna det vid funktionen hos ett kontrolltorn som leder flygtrafiken. Oberoende av vem som äger flygplan eller lastbilar kan vi skapa system som ger maximal effektivitet, kontroll och precision anpassat efter kundens behov, sa Ragnar Wilton VD DHL Danzas Air & Ocean idag vid den pågående transport- och logistikmässan i Göteborg. Även inom den växande tredjepartslogistiken märks klara fördelar med den nya organisationen. Tillgång till interkontinental trafik ger till exempel DHL Solutions en unik styrka och möjlighet att utveckla totala lösningar. - I det nya DHL kan vi koncentrera oss på att skapa mervärde i våra kunders varuförsörjningskedja, sa Allan Lavén, VD DHL Solutions. DHLs totala produkt- och serviceutbud ger oss kraftiga konkurrensfördelar. Vår kompetens och våra system i kombination ger våra kunder möjlighet att frigöra resurser och koncentrera sig på den egna kärnverksamheten. Vid mässan premiärvisas en 10 minuter lång filmad dokumentation av en tidskritisk flytt från Portland Oregon i USA till Örebro av ett reservdelslager. DHL ansvarade för flytten som genomfördes i mars 2003 och som omfattade 220 ton reservdelar uppdelade på 10 000 artiklar. I förutsättningarna för uppdraget som utfördes för Atlas Copcos räkning ingick att kunder runt om i världen som erhåller service via lagret inte skulle påverkas eller märka av flytten överhuvudtaget. För mer information, kontakta: Stefan Nilsson, Managing Director DHL Express Sweden Tel 040 69 400 01 / 0703 78 64 76. Email stefan.nilsson@dhl.com Ragnar Wilton, Managing Director DHL Danzas Air & Ocean Tel 08 797 78 01 / 0708 97 78 61. Email ragnar.wilton@dhl.com Allan Lavén, Managing Director DHL Solutions Nordic Tel 08 456 46 00 / 0705 38 11 54. Email allan.laven@dhl.com DHL är världens ledande express- och logistikföretag som erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör. Med världsomspännande kunskap om logistiklösningar, express-, flyg- och sjöfrakt samt landtransporter kombinerar DHL sitt världstäckande nät med djup förståelse för lokala marknader. DHLs harmoniserade internationella nätverk sammanbinder mer än 220 länder och områden världen över. DHL fortsätter att vara i framkant när det gäller teknologi och med mer än 150.000 motiverade medarbetare garanteras snabb och pålitlig service som syftar till att överträffa kundernas förväntningar DHL har sitt huvudkontor i Bryssel och ägs till 100 % av Deutsche Post World Net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030519BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030519BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar