DHL Express Nordic- ny tungviktare med fokus på ökat värde i Norden

DHL Express Nordic- ny tungviktare med fokus på ökat värde i Norden Med start den 31: a mars får den nordiska transport och logistikmarknaden en ny ledande aktör. Då förenas två av transport- och logistikbranschens mest välkända aktörer, DHL och Danzas ASG Eurocargo, under det gemensamma namnet DHL Express Nordic. Den nya organisationen får en beräknad sammanlagd omsättning på Euro 1.75 miljarder på Europas näst största transportmarknad. Med 7 900 anställda och över 10 500 transportfordon från elbilar till flyg kommer DHL Express Nordic att ha den nordiska marknadens bredaste utbud av transport och logistiklösningar. Det nya företaget består av det förenade DHL och Danzas ASG Eurocargo i Sverige, Danmark, Island, Norge, Finland samt Servisco i Polen. DHL Express Nordic får med 165 kontor i de sex länderna en stark regional närvaro i kombination med världens mest omfattande nätverk för global expressfrakt. Samgåendet är en del av ägaren Deutsche Post World Net´s övergripande strategi att förena all verksamhet inom logistik under det gemensamma varumärket DHL. - Sammanslagningen är en perfekt förening av två företag som väl kompletterar varandra. DHL ledande inom internationell flygexpress och Danzas ASG Eurocargo med styrka inom alla typer av landsvägstransporter kommer att bli en mycket stark och slagkraftig kombination, säger Bill A. Blomquist, Managing Director DHL Express Nordic. - För oss är det här en enastående händelse. Samtidigt kommer det nuvarande tjänsteutbudet att behållas intakt och de kunder som är nöjda idag kommer inte att märka av förändringen. Men när kundens behov växer och blir större kommer vi att kunna erbjuda nya möjligheter och lösningar. Genom den nya organisationen och ett omfattande utvecklingsarbete kan vi som första logistikföretag göra verklighet av begreppet "One-stop-shopping". Sammanslagningen beräknas vara fullt genomförd i slutet på år 2004 och sker stegvis och i säker takt. Befintliga IT och transportsystem kommer att fungera parallellt för att garantera en smidig och trygg övergång. DHL Express Nordic är del av ett omfattande globalt nätverk som når 228 länder, omfattar en flotta på 250 flygplan, 44 000 fordon och 166 000 anställda. Inom företaget har en snabb utveckling skett av avancerade informationslösningar som skapat nya möjligheter till säkerhet och kontroll i hela logistikkedjan. Med webbtjänsten Track and Trace kan exempelvis företagets kunder följa en försändelse steg för steg under hela transporten. Beräknad årlig omsättning på den nordiska marknaden blir Euro 1.75 miljarder varav hälften i Sverige. Information om det nya bolaget, Nordenledning och pressbilder finns på www.dhl.se För mer information, kontakta: Bill A. Blomquist, Managing Director DHL Express Nordic Tel 08 690 02 00. Email bill.blomquist@dhl.com Cornilla von Plomgren, Communications Manager DHL Express Nordic Tel 08 690 04 55 / 070 632 32 80. Email cornilla.vonplomgren@dhl.com DHL är världens ledande express- och logistikföretag som erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör. Med världsomspännande kunskap om logistiklösningar, express-, flyg- och sjöfrakt samt landtransporter kombinerar DHL sitt världstäckande nät med djup förståelse för lokala marknader. DHLs harmoniserade internationella nätverk sammanbinder mer än 220 länder och områden världen över. DHL fortsätter att vara i framkant när det gäller teknologi och med mer dn 150.000 motiverade medarbetare garanteras snabb och pålitlig service som syftar till att överträffa kundernas förväntningar Nordic Management Executive Group, DHL Express Nordic Bill A. Blomquist, Managing Director Nordic, bill.blomquist@dhl.com Bill A. Blomquist kom till DHL som koncernchef för den nordiska verksamheten i maj 2002. Dessförinnan har han haft ledande positioner på internationell basis i bl.a. Gillette, NCR och IKEA. Lars Sundman, Deputy Managing Director Nordic, lars.sundman@dhl.com Lars Sundman har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom ASG/Danzas ASG - bl.a. VD för det svenska bolaget, specialistbolagen och vice koncernchef. Han har även startat upp och varit VD för Kvällstidningsbolaget i tre år. Cornilla von Plomgren, Communication Manager Nordic, cornilla.vonplomgren@dhl.com Cornilla von Plomgren har arbetat med kommunikationsfrågor inom den finansiella sektorn och som managementkonsult på Ernst & Young. Inom Danzas ASG Eurocargo har hon varit informationsdirektör för den nordiska verksamheten. David White, Executive Coordination Manager Nordic, david.white@dhl.com David White har tidigare haft ledande positioner inom bl.a. affärsutveckling och partnerskapsstrategier i DHLs svenska verksamhet. Henrik Lindahl, Marketing & Sales Manager Nordic, henrik.lindahl@dhl.com Henrik Lindahl har haft ledande befattningar inom framförallt marknadsavdelningarna i Finland och i Sverige inom DHL. Senast var han landschef för DHL i Sverige. Johan Åhlander, Operations Manager Nordic, johan.ahlander@dhl.com Johan Åhlander har haft ledande positioner inom finans-, affärsutvecklings- och paketverksamheterna på Danzas ASG Eurocargo. Dessförinnan var han managementkonsult på McKinsey & Co. Åke Nelson, Freight Manager Nordic, ake.nelson@dhl.com Åke Nelson har framförallt arbetat med den internationella vägtrafiken inom Danzas ASG Eurocargo. Han har haft haft ledande positioner inom området, både internationellt och i Sverige. Per Skärgård, Finance and Administration Manager Nordic, per.skargard@dhl.com Per Skärgård har en bakgrund som finansdirektör och CFO i ett antal internationella bolag. Under sin tid på Danzas har han bl.a. varit CFO för den nordiska verksamheten. Bo Ireståhl, Information Systems Manager Nordic, bo.irestahl@dhl.com Bo Ireståhl har varit ansvarig för informationssystem inom Danzas ASG Eurocargo sedan tio år. Dessförinnan har han bl.a. varit VD för två olika företag. Yvonne Celsing, Human Resources Manager Nordic, yvonne.celsing@dhl.com Yvonne Celsing har mångårig erfarenhet av personalfrågor, som personalansvarig på företag samt som rekryteringskonsult. Inom Danzas ASG Eurocargo har hon haft ett övergripande personalansvar på nordisk basis. Karl Paulins, Nordic Integration Manager Nordic, karl.paulins@dhl.com Karl Paulins har haft ledande befattningar i DHLs internationella verksamhet, bl.a. som finansdirektör i Ungern och som ansvarig för Baltikum. Han var tidigare VD för DHLs finska verksamhet. Torben Scheel Persson, Managing Director Denmark, torben.scheel-persson@dhl.com Torben Scheel Persson har varit VD för Danzas ASG Eurocargos danska verksamhet sedan 1993. I den nya organisationen är han VD för Danmark och Island. Timo Jaakkola, Managing Director Finland, timo.jaakkoia@dhl.com Timo Jaakkola har haft ledande befattningar inom Danzas ASG Eurocargos finska verksamhet. Ed Vermeulen, Managing Director Norway, ed.vermeulen@dhl.com Ed Vermeulen har erfarenhet från ledande positioner inom Proctor & Gambles internationella verksamhet. Inom DHL har han ansvarat för den norska verksamheten. Stefan Nilsson, Managing Director Sweden, stefan.nilsson@dhl.com Stefan har haft ledande befattningar inom transport- och logistiksektorn på den internationella arenan, bl.a. som VD för Continental Wilson & Co AB med bas i Tyskland. Han var tidigare vice VD för Danzas ASG Eurocargo AB Nordic. Aleksander Morozowski, Managing Director Poland, aleksander.morozowski@dhl.com Aleksander Morozowski har bred erfarenhet från ledande positioner inom polska och brittiska logistik- och transportföretag. Han var tidigare styrelseordförande och VD för polska Servisco. Niklas Knight, Specialist Companies Manager, niklas.knight@dhl.com Niklas Knight har tidigare bl.a. arbetat med projektledning och affärsutveckling inom IT samt som managementkonsult på Cap Gemini. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar